Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Inspectiewerkzaamheden saramaccakanaal van start gegaan

Voor het Saramaccakanaalproject zijn de consultants in opdracht van het ministerie van Openbare Werken (OW) onlangs begonnen met het inspecteren van het Saramaccakanaal, voordat men overgaat tot het rehabiliteren van het Saramaccakanaal.

De  consultants die de inpectiewerkzaamheden uitvoeren zijn onder andere Royal Haskoning DHV, Ilaco Suriname N.V , EBT, SPE en Deltares. Het Saramaccakanaalproject is een groot project. Dit strekking van het kanaal is ongeveer 25 kilometer en wel tussen de Suriname- en de Saramaccarivier. Bij het onderzoek wordt er gekeken naar de huidige stand van zaken, zoals de diepte van het kanaal en hoeveel slib er aanwezig is in het kanaal. Dit alles en ook de secundaire lozingen, zoals het Magentakanaal en de Spoorsloot, die aangesloten zijn aan het kanaal worden opgemeten. Het Saramaccakanaalproject is een heel belangrijk project. Het heeft 2 belangrijke functies, namelijk de ontwateringsfunctie van het heel gebied en de scheepvaartroute, waarbij verschillende controles worden uitvoerd, zoals de ontwateringssluis.

Nadat alle onderzoeken zijn afgerond gaan de consultants kijken naar de design. De inspectiewerkzaamheden duren ongeveer een week. De consultants hebben 3 dagen uitgetrokken voor de onderzoekingen aan de Saramaccadoorsteek en 2 dagen op Uitkijk. Door de Jaren heen zijn de metalen damwanden van de Saramaccadoorsteek beschadigd, waardoor in het jaar 2000 een nieuwe metalen damwand is gebouwd. Onder het water worden de damwanden gecontroleerd door 2 deskundige duikers. Na de inspectie wordt alle informatie geanalyseerd, waarna partijen bijelkaar komen samen met het ministerie van Openbare Werken. Nadat alles is geevalueerd komt er een design en een ontwerp wat er precies moet gebeuren. Als de onderzoekingen zijn afgerond gaat het ministerie van Openbare Werken de aanbesteding houden voor het rehabiliteren van het Saramaccakanaal.