Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Inspanningen armoedebestrijding door AW&J toegelicht aan Wereldbank

Minister Steven Mac Andrew heeft op donderdag 23 juni 2022 een delegatie van de Wereldbank (WB) ontvangen voor een consultatie in het kader van de “Systematic Country Diagnostic” (SCD). De SCD vormt de basis voor de nieuwe strategie voor de samenwerking tussen Suriname en de WB. Bij deze interactieve consultatie heeft de bewindsman duidelijkheid verschaft aan de WB  over de totstandkoming van het algemeen minimumuurloon en de inspanningen van het ministerie om de armoedegrens in ons land vast te stellen. Beide onderwerpen passen in het streven van de Wereldbank om een einde te brengen aan extreme armoede en om gedeelde welvaart op een duurzame manier te bevorderen. Dit zijn ook twee doelen van de SCD.

De Minister, bijgestaan door mevrouw Soblina Chotkan- Somai , Hoofd Arbeidsmarktontwikkeling, heeft de WB breedvoerig geïnformeerd over de sociale en economische indicatoren die ten grondslag liggen aan de bepaling van het minimumuurloon en over de Nationale Loonraad, welke als mechanisme ter vaststelling van het minimumloon fungeert. In zijn uiteenzetting legde hij een verband tussen het garanderen van een aanvaardbaar bestaansminimum en de armoedegrensbepaling voor ons land. Vaststelling van de armoedegrens is voor hem een noodzakelijke voorwaarde om gericht en effectief beleid te kunnen ontwikkelen op het vlak van loonontwikkeling, waaronder het minimumloon, dat dient als een van de instrumenten om armoede te bestrijden. Hij heeft de delegatie voorgehouden dat de commissie Armoedegrensbepaling thans in een afrondende fase van haar werkzaamheden verkeerd.

Een andere invalshoek van waaruit armoede wordt bestreden is volgens de bewindsman het werkgelegenheidsbeleid. In dit verband is de focus gericht op met name risicojongeren die klaar gestoomd moeten worden om de arbeidsmarkt te betreden, hetzij als arbeidskracht, hetzij als kleine zelfstandige. Mac Andrew  verwacht vooral in de sectoren: duurzame bosbouw/hout, constructie, toerisme en toelevering voor de olie- en gasindustrie een groei van de werkgelegenheid in de komende periode, waarop het ministerie nu al wenst in te spelen door skillsontwikkeling op gang te brengen, vooral onder jongeren en vrouwen.

De delegatie van de Wereldbank onder leiding van de Resident Representative for Guyana and Suriname, mevrouw Diletta Doretti, bleek ingenomen te zijn met de inspanningen van het ministerie, mede ter bestrijding van armoede via de beschikbare instrumenten. De bank heeft in het kader van de SCD, toegezegd de mogelijkheid te zullen bekijken voor technische assistentie ter ondersteuning van programma’s van het ministerie, zoals armoede monitoring en promotie van ondernemerschap. Afgesproken is dat er een follow up komt. Het huidig bezoek van de WB-delegatie aan Suriname is een vervolg op haar gehouden missie eerder dit jaar ter voorbereiding van de SCD. De Wereldbank is ‘s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Zij verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden, met als voornaamste doel het bestrijden van armoede. De internationale bank is technisch gezien een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties.

Paramaribo, 24 juni 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Minister Steven Mac Andrew in gesprek met de delegatie van de Wereldbank onder leiding van Diletta Doretti Resident Representative van de Wereldbank voor Guyana en Suriname (rechts).