Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

IMF positief over het herstel van de economie in Suriname

Van l naar r: A. Bevilaqua, B. Seraiva, M. Roemer, K. Okamura, S. Raghoebarsing, N. Chalk

De Minister van Financiën en Planning heeft van 10 tot en met 16 oktober geparticipeerd in de IMF/WB 2023 jaarvergadering in Marokko. De delegatie van Suriname bestond uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën en Planning en van de Centrale Bank van Suriname en stond onder leiding van Minister Raghoebarsing en Governor Roemer.

De Minister en zijn delegatie voerde in verband met de voortgang van het IMF programma besprekingen met onze Executive Director, hr. A. Bevilaqua alsook met de Directeur van het Westelijk Halfrond, hr. R. Valdes en de Deputy Managing Director, hr.  K. Okamura. Bij deze gesprekken werd Suriname gecomplimenteerd met de voortgang van het programma en de lang uitstaande gedurfde hervormingen die op verschillende gebieden zijn ingezet. Dit in parallel met het herstellen van een economie is niet eenvoudig en tegelijkertijd de opbouw van capaciteit. Het programma dat van juni 2022 tot en met juni 2023 stilstond en 4 IMF evaluaties heeft gemist, heeft nu twee opeenvolgende evaluaties positief afgerond.

Tijdens het gesprek met het IMF management werd duidelijk dat Suriname een van de weinige landen is die na een jaar stilstand onder moeilijke omstandigheden de politieke moed, durf en enorme veerkracht heeft getoond om het programma weer op de rails te krijgen. Partijen waren het erover eens dat het uitvoeren van het programma dat ondersteund wordt door het IMF een noodzaak is maar dat tegelijkertijd ook flexibiliteit nodig is zodat de burgers, meer specifiek de middenklasse en de sociaal zwakkeren, het hoofd boven water kunnen houden. De samenleving brengt veel offers in het totaal hervormingsproces waarbij tarieven kostendekkend worden gemaakt en subsidies op elektriciteit en brandstof worden afgebouwd, de BTW is ingevoerd en de Public Sector Reform (PSR) is ingezet. De voortgang van de schuldherschikkingen in het bijzonder met China en de commerciële obligatiehouders (de zgn. Oppenheimer Bondholders), vertonen elk ook een positief verloop. De verwachting is dat met China en de Bondholders dit jaar nog overeenstemming zal worden bereikt. In het kader van de schuldherschikkingen wordt op basis van ondermeer de case van Suriname nu een ‘debt solution toolkit’ binnen het IMF opgesteld waaruit verschillende lessen geleerd kunnen worden. Veel waardering werd door het IMF management uitgesproken voor de bijdrage van de President, de Vice President en de Ministerraad, De Nationale Assemblee, de Centrale Bank, de private sector en de vakbeweging die elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een bijdrage hebben geleverd. 

Naar aanleiding van het geleidelijk herstel welke zichtbaar is in de positieve ontwikkeling van cruciale indicatoren, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de Deputy Managing Director,
hr. Okamura begin volgend jaar een bezoek aan Suriname zal brengen. Het wordt de eerste keer dat zo’n hoge IMF functionaris Suriname zal bezoeken. 

Eind oktober wordt de volgende IMF technische missie in Suriname verwacht voor de 4e evaluatie.

IMF Deputy Managing Director K. Okamura en Minister S. Raghoebarsing

Governor M. Roemer, IMF Deputy Managing Director K. Okamura en Minister S. Raghoebarsing