Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

ILO draagt bij aan versterken en stimuleren van coöperaties in Suriname

Minister Steven Mac Andrew heeft op 30 oktober 2023 een ontmoeting gehad met John Bliek, Specialist Enterprise Cooperatives and Rural Development bij the International  labour Organisation (ILO). Bij deze bijeenkomst heeft minister Mac Andrew zich laten informeren over de successen van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP). Het betreft een intensieve en uitgebreide trainingsprogramma voor capaciteitsopbouw van agrocoöperaties en overheidsfunctionarissen met het oog op het versterken van agrocoöperaties in Suriname. Dit programma is geïmplementeerd in september 2023 en is thans afgerond. Ambtenaren die door het ministerie zijn genomineerd, en 22 agrocoöperaties hebben de trainingssessies met succes doorlopen.

Minister Steven Mac Andrew staat achter inspanningen voor het bevorderen van coöperaties. Hij is zich ervan bewust dat coöperaties bijdragen aan het stimuleren van werkgelegenheid en verbetering van het ondernemersklimaat. Mac Andrew acht het noodzakelijk dat vooral in de districten aandacht wordt besteed aan het stimuleren tot coöperatieve samenwerking, waarbij de nodige training wordt verzorgd en het belang van coöperaties voor micro-ondernemers in het achterland wordt geaccentueerd. Maar ook in het kader van Decent Work. Er moet volgens de minister training worden verzorgd voor wat betreft landbouw, maar ook toerisme en ICT. Ook is van belang dat onderzoeken die daarmee te maken hebben wedrerzijds worden gedeeld met internationale organisaties zoals de ILO en de Inter-American Development Bank (IDB), die het ministerie ondersteunt bij de uitvoering van het project ‘Labor Market Alignment With New Industries’. Een project waarbij de focus veelal wordt gelegd op  Ecotoerisme, Landbouw en de  dienstensector, waaronder  I.C.T. 

John Bliek, Specialist Enterprise Cooperatives and Rural Development bij de ILO kijkt tevreden terug naar het SAMAP project. Hij is verzekerd dat de deelnemers hun kennis en vaardigheden hebben ontwikkeld voor verdere institutionele versterking van de regering voor trainingen, begeleiding en coaching van coöperaties. Partijen maken zich sterk om de mogelijkheden te bekijken voor versterking van de publieke sector bij het samenwerken met en verdere begeleiding van agrocoöperaties in Suriname, vooral in het achterland.  Ook Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken van het ministerie, Sidney Aleyne, fungerend hoofd Afdeling Vergunningen Intermediairs en Jason Menso , fungerend hoofd Internationale Zaken waren deelgenoot van deze bijeenkomst.

Paramaribo, 6 november 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Aan het hoofd van de tafel: minister Steven Mac Andre in dialoog met John Bliek, Specialist Enterprise Cooperatives and Rural Development ILO). Links Sidney Aleyne (fungerend hoofd Afdeling Vergunningen Intermediairs AWJ), Glenn Piroe (onderdirecteur JIZ). Rechts: Rosina Bijlhout (Communicatie Unit AWJ),  Jason Menso (fungerend hoofd Internationale Zaken AWJ).