Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Hernieuwde relatie Suriname en Nederland geeft gestalte aan ontwikkeling

De hernieuwde relatie tussen Suriname en Nederland is doorslaggevend geweest voor de huidige vorm van een samenwerking gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederzijds respect in het belang van de samenlevingen van beide landen. Zo stelde president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 27 april 2023 bij de viering van het tiende jubileum van Koningsdag, ter ere van de verjaardag van de Nederlandse koning Willem Alexander. Op de residentie van ambassadeur Henk van der Zwan van het Koninkrijk der Nederlanden, gaf het Surinaamse staatshoofd aan dat het bezoek van premier Mark Rutte in september 2022 en de bilaterale ontmoetingen in dat kader inherent zijn aan het samenwerkingsverband.

De samenwerking tussen de beide landen strekken zich volgens hem uit tot diverse gebieden. De contouren en resultaten van deze interactie zijn duidelijk zichtbaar en het streven is deze verder gestalte te geven. Het staatshoofd noemde onder meer het Makandra-programma, dat garant staat voor implementatie van technische assistentie aan Suriname in diverse sectoren. “Dit initiatief levert een duurzame bijdrage aan de rechtstaat, goed bestuur en de sociaaleconomische infrastrictuur van ons land”, aldus het staatshoofd. Hij spreekt de verwachting uit dat de resterende middelen binnen niet al te lange termijn maximaal zullen zijn benut.

President Santokhi: “Binnen het dynamische karakter van de historische, culturele, bilaterale en multilaterale betrekkingen tussen de landen, heeft de regering zich ertoe verbonden om het wederzijds voordelig partnerschap tussen de respectieve regeringen, verder volledig te ondersteunen en te bevorderen, ook die tussen de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld.” Het staatshoofd bleef ook stilstaan bij de excuses van Nederland voor het koloniale verleden. Hij zegt dat dit proces zorgvuldig moet worden beheerd en breed geraadpleegd. De inspanningen voor het mens-tot-menscontact tussen beide landen moeten verdubbeld worden en alle obstakels die een vlot verloop in de weg staan, moeten worden weggewerkt.

President Santokhi sprak zijn dank uit aan ambassadeur Van der Zwan voor diens waardevolle bijdrage in de relatie. “Het heeft geresulteerd in het bestendigen van de hechte samenwerking tussen beide landen en hun samenlevingen.” De diplomaat ging tijdens zijn toespraak in op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de ontwikkeling van Suriname. Hij zegt dat Nederland de implementatie van het met het IMF overeengekomen herstelprogramma ondersteunt. Tevens spreekt ambassadeur Van der Zwan zijn waardering uit aan andere internationale organisaties voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname. Voor wat betreft de hernieuwde samenwerking noemde de ambassadeur de implementatie van programma’s op het gebied van volksgezondheid, defensie en de wederzijdse uitwisseling van kennis en kunde.