Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

Groot landelijk onderzoek naar sporttalenten op scholen

Op alle scholen in Suriname, van verschillende niveaus, zal worden onderzocht welke sporttalenten voorkomen bij de schooljeugd. Nagegaan zal worden, waarom jongeren niet of wel regelmatig sporten en wat verbetering behoeft om de sport aan te moedigen. Hiervoor heeft het directoraat Sportzaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de stichting Amigoal in Nederland.

Amigoal’s directeur, Marianne de Jong, vertoeft momenteel in Suriname. Zij heeft op maandag 22 mei 2023 een beleefdheidsbezoek gebracht aan Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk.

Minister van ROS, Gracia Emanuel, en het management team van Sportzaken onderleiding van directeur Gordon Touw Ngie Tjouw waren aanwezig. Amigoal zal in Nederland verschillende sponsors zoeken voor het doneren van bruikbaar sportmateriaal en het verzorgen van relevante trainingen voor de schoolgaande jeugd. De hulp uit Nederland zal gegeven worden op basis van de uitkomsten van het onderzoek op de onderwijsinstellingen.

Volgens Deborah Winson, onderdirecteur Sportzaken, zal in juni het eerste talentonderzoek in het district Saramacca worden uitgevoerd als pilotproject. Speciale stagiaires uit Nederland zullen hieraan meedoen.

VP Brunswijk juicht deze samenwerking toe en verwelkomt Amigoal in het bijzonder om Suriname te helpen de sport verder te ontwikkelen. Hij zegt waardering te hebben voor mensen die de sportontwikkeling een warm hart toedragen. Het meehelpen om buiten de landsbegroting projecten toch op gang te brengen heeft ook zijn appreciatie. De bewindsman deed een dringend beroep op het directoraat Sportzaken om alle voordelen uit deze samenwerking te benutten. VP Brunswijk pleit ook nu meer dan ooit binnen de regeringstop voor meer financiën ten behoeve van de sport.