Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

Groep militairen ontvangt grondpapieren

Door tussenkomst van Vice President (VP) Ronnie Brunswijk zijn 105 militairen in aanmerking gekomen voor een stuk domeingrond aan de Lelydorperweg. In een later stadium zullen nog eens 75 manschappen ook hun grondpapieren ontvangen. De uitreiking van de bereidverklaringen vond plaatst op donderdag 23 februari 2023 in de Ismay van Wilgen Sporthal. Om de militairen extra te motiveren hun werk te blijven doen heeft de VP het op zich genomen alle verdere kosten, waaronder landmeterkosten, volledig te zullen betalen voor alle 105 personen.

Hij heeft bij deze gelegenheid ook gepleit bij de minister van Defensie voor het bekijken van de verhoging van bepaalde toelagen die militairen ontvangen. Een dertiende maandsalaris zou ook niet slecht zijn en de VP vindt dat alles eraan gedaan zal worden om voor einde zijn zittingsperiode deze zaken geregeld te krijgen.

“Al zijn we militairen we zijn ook mensen”, haalde de VP aan en die van me doelen is dat de militairen betere waardering verdienen. Niet alleen wanneer de kracht van militairen nodig is, dan is de militair goed.

Minister van Defensie, Krishna Mathoera zegt dat het personeel erg belangrijk voor voortgang van de defensieorganisatie.

Stichting Sabie Yu Kondre heeft het initiatief genomen de VP te benaderen voor bemiddeling bij de minister van Grondzaken en Bosbeheer. Voorzitter Elsyra Sedoc van Sabi Yu Kondre werd daarna benaderd door manschappen van de defensieorganisatie om samen te bundelen en een nieuw woonproject te ontwikkelen. Defensie gaat inkomen met materiaal om het gebied bouwrijp te maken. Bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kioe a Seng, toonde zich erg verheugd met dit project. Volgens hem zal dit dienen tot versterking van de gezinnen.