Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

GMD participeert aan AdeKUS onderzoek gesteenten

Studenten van de Anton de Kom Universiteit Suriname AdeKUS hebben in verband met de afronding van hun bachelor studie geologie een onderzoek moeten doen over de contacten tussen de formaties Matapi, Ston en Dalbana en het bemonsteren daarvan. Dit gebeurde van 25 oktober tot en met 30 oktober in het Avanavero gebied.  

Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, waaronder Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD), die op uitnodiging van hoogleraar, prof. dr. Salomon B. Kroonenberg deel uitmaakte van de expeditie, is hierbij een belangrijke actor geweest. Middels onder andere het laten bestuderen van de slijpplaatjes van de bedoelde formaties, zijn de studenten op het veldwerk voorbereid. Uit het onderzoek zullen ook vergelijkingen van gesteenten voortvloeien en worden er sample gesteenten gecreëerd. De huidige informatie en data ligt thans bij GMD.  

Kroonenberg is sinds 1996 hoogleraar geologie aan de TU Delft en houdt zich daar vooral bezig met hoe delta’s en andere sedimentaire systemen zich gedragen bij een veranderende zeespiegel. De geoloog heeft in het verleden voor zes jaar gewerkt bij de GMD. Thans begeleidt hij AdeKUS studenten tijdens hun thesisonderzoek die handelen over geologische onderwerpen en het binnenland.