Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Gezamenlijke verklaring van Presidenten Suriname en Guyana over de Corantijnrivierbrug

Op zondag 24 maart 2024 hebben President ChandrikapersadSantokhi en President Irfaan Ali na intensief overleg een gezamenlijke verklaring uitgebracht naar aanleiding van de besprekingen over de bouw van de brug over de Corantijnrivier.

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN SURINAME EN GUYANA NA STRATEGISCHE DIALOOG TUSSEN PRESIDENTEN

Staatshoofd van de Republiek Suriname, Z.E. ChandrikapersadSantokhi en Staatshoofd van de Coöperatieve Republiek Guyana, Z.E. Dr. Mohamed Irfaan Ali kwamen op zaterdag 23 maart 2024 bijeen in Soesdyke, Guyana voor vervolgbesprekingen over de bouw van een brug over de Corantijn/Corentyne-rivier.

Beide presidenten werden vergezeld door hun respectieve ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Openbare Werken, die de afgelopen maanden intensief overleg hebben gevoerd over de technische- en financiële aspecten van dit initiatief.

Na dit proces van intern- en bilateraal overleg tussen Guyana en Suriname, alsmede de ontvangen aanbevelingen, werd de voorgestelde weg voorwaarts zorgvuldig overwogen, waarbij ook rekening werd gehouden met politieke-, binnenlandse- en internationale elementen.

Beide presidenten herbevestigden het belang van deze vaste verbinding tussen hun twee buurlanden in de bredere context van Zuid-Amerikaanse connectiviteit, als onderdeel van de algemene doelstelling van regionale integratie en trilaterale samenwerking tussen Suriname, Guyana en Brazilië.

De presidenten Santokhi en Ali verwelkomden de uitingen van tevredenheid van de president van de Federale Republiek Brazilië, Z.E. Luis Ignacio Lula da Silva, tijdens de onlangs gehouden trilaterale top in Guyana met betrekking tot de geoormerkte brug over de Corantijn/Corentyne-rivier

Vanuit bilateraal perspectief erkenden de presidenten van Suriname en Guyana het belang van de historische- en vriendschappelijke betrekkingen tussen de volkeren en regeringen van beide landen. Verder werd erkend dat beide landen op dit moment op het punt staan belangrijke spelers te worden op het gebied van energie en voedselzekerheid in deze regio.

Het tot stand brengen van een vaste verbinding tussen de twee buurlanden zal ongetwijfeld de stroom mensen vergroten, de landbouwsamenwerking versterken, de handel en investeringen vergemakkelijken en het toerisme bevorderen, waardoor op gediversifieerde wijze wordt bijgedragen aan de economische groei die naar verwachting duurzame welvaart zal opleveren voor zowel de Surinaamse en Guyanese bevolking.

De presidenten droegen het verantwoordelijke team van ministers op om de volgende fase van dit project in te gaan door discussies aan te gaan over prijzen, technische aspecten, financiering en operationele modaliteiten met als gemeenschappelijk doel het optimaliseren van de betaalbaarheid en concessionaliteit.

Deskundigen uit beide landen zullen ook gezamenlijk toewerken naar een politiek en juridisch kader, het aanbestedingsproces voor toezicht starten en de overeenkomst opstellen over het uiteindelijke bestuur dat gezamenlijk de brug zal beheren.

Er zijn duidelijke tijdlijnen vastgesteld voor de afronding van deze activiteiten. Het genoemde team van drie ministers aan elke zijde zal hun werk voortzetten om deze onderhandelingen en het verzamelen van gegevens te leiden, de voortgang te monitoren en regelmatig verslag uit te brengen aan de staatshoofden van beide regeringen.

President Santokhi en president Ali kwamen overeen om begin mei 2024 het Platform voor Strategische Dialoog en Samenwerking (SDCP) bijeen te roepen om het overleg uit te breiden naar andere hangende relevante gebieden van strategisch belang op de agenda tussen de twee landen.