Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Geen gronden toegewezen aan mennonieten door regering

In een recent praatprogramma heeft de heer Goedschalk enkele uitspraken gedaan over grondtoewijzingen aan de Mennonieten door de regering. Hierbij wordt beweerd dat de gronden ook de grondgebieden van tribale volkeren betreffen. De regering maakt duidelijk dat er geen gronden zijn uitgegeven aan de mennonieten.

Verder zijn er geen reserveringen van 1 miljoen hectare en dat de president aanvragen doorleidt, berust ook niet op de waarheid. Mennonieten spelen geen rol bij het grondenvraagstuk, zoals gesuggereerd. Ze zullen alleen land kopen als het reeds bestemd is voor landbouw, zonder aanspraken van tribale volken en Inheemsen. Voor Mennonieten is het eerste en essentiële stap altijd overleg met het traditioneel gezag in de omgeving, waarbij respect voor cultuur en geloof van anderen wordt gehandhaafd.

Er wonen en werken geen mennonieten in Brazilië, en er zijn geen plannen om zich daar te vestigen. In Guyana zijn Mennonieten slechts tweemaal op doorreis naar Suriname getrokken zonder plannen om zich in Guyana te vestigen. Tot op heden bezitten Mennonieten geen land in Suriname. Er zijn dus ook geen gronden in het Nassau Gebergte, Brokopondo (omgeving Klaaskreek), noch te Witagron en Tibiti uitgegeven.

Terra Invest Suriname & Guyana nv benadrukt dat de vele onwaarheden die circuleren in de Surinaamse gemeenschap de ontwikkeling van Suriname, met name op het gebied van landbouw en veeteelt, belemmeren. Het bedrijf heeft een naslagwerk samengesteld met feiten om de discussie te baseren op waarheid en niet op misleidende informatie.