Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

EZ herdenkt 76 jarig bestaan

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft op 18 augustus 2023 haar 76 jarig bestaan herdacht. Minister Rishma Kuldipsingh heeft tijdens de feestelijke bijeenkomst het personeel en de overige genodigden kort toegesproken.

In haar toespraak gaf de bewindsvrouw aan, dat het voor haar een eer is om met de ondersteuning van directie, staf en personeel het Ministerie draaiende te houden. “ U bent degene, die het harde werk doet, waardoor we resultaten op het Ministerie kunnen boeken”. Op grond hiervan heeft minister Kuldipsingh haar hartgrondelijke dank uitgebacht aan de EZ-familie. De minister wees er verder op, dat er keihard gewerkt moet worden om Suriname uit de crisis te halen. Tot slot bemoedigde ze het personeel om gemotiveerd te blijven en de hoop niet te verliezen. De slogan “Mek’ Sranan go” heeft betrekking op EZ. Na de toespraak van minister Kuldipsingh werd de taart aangesneden en is er geproost op het succes van Suriname. Na het officieel gedeelte brachten enkele personeelsleden spontaan enkele liederen ten gehoren om de sfeer te verhogen. Daarna was er gelegenheid voor het personeel om een partijtje troefcall te spelen. Het geheel werd afgesloten met een hapje en een drankje.