Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

EZ bekijkt mogelijkheid om basisgoederen in Binnenland beschikbaar en betaalbaar te maken

Minister Saskia Walden heeft tijdens een onderhoud met ondernemer Alberto Jeroe van Pokingron en DNA-lid Henk Aviankoi de kwestie omtrent basisgoederen, die tegen extreme hoge prijzen aan de man worden gebracht in het binnenland besproken. Deze meeting vond plaats op maandag 17 januari 2022 op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innnovatie. Minister Walden benadrukte, dat dit gesprek een aanzet moet zijn om te komen tot mogelijke oplossingsmodellen, om met name de basisgoederen in het binnenland beschikbaar en betaalbaar te maken.

Zo zal worden bekeken om micro- en kleine ondernemers in het binnenland te ondersteunen alsook een dienst van het Ministerie daar op te zetten. Ook het opzetten van een distributiecentrum behoort tot één van de mogelijkheden. De bedoeling is, om in boven Suriname van start te gaan met een pilot project, zodat alle dorpen aan de beurt komen. Deze zaken zijn volgens de bewindsvrouw eerder ook al aan de orde gekomen in een andere bespreking. Het DNA-lid zegt blij te zijn met de innovatieve ideeën, die zijn aangehaald. De EZ-minister stelt voor om een commissie Binnenland samen te stellen. Deze commissie zal een inventarisatie moeten maken, welke basisgoederen vanuit Paramaribo gekocht worden en wat de prijzen daarvan zijn. Deze informatie is noodzakelijk om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om met een andere distributiesysteem lagere basisgoederen prijzen voor het binnenland te hebben. Mogelijk kan worden gekeken om een “Basisgoederenlijst voor het Binnenland” samen te stellen. Het is verder ook van belang om na te gaan wie de basisgoederen in het Binnenland aan de man brengen.

Wat betreft de kwestie van het Ondernemerschap, ziet de minister graag dat wordt nagegaan, welke type ondernemingen er in het Binnenland zijn en wat de uitdagingen zijn, waarmee de ondernemers te maken hebben. Ook zal worden bekeken, welke producten lokaal geproduceerd kunnen worden om te komen tot een duurzame oplossing te aanzien van de hoge prijzen voor basisgoederen. Het is de bedoeling, dat gewerkt zal worden aan concrete stappen om uitvoering te geven aan de eerder genoemde mogelijkheden