Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Eerste Steenlegging van het Containerkantoor voor ROM

ROM-minister Dasai verichtte hier de eerste symbolische steenlegging


Op een historisch moment heeft ROM-minister Dasai op donderdag 18 januari 2024 de eerste steen gelegd voor het containerkantoor op het terrein van het voormalige Dienst Bodem Kartering. Het project, gefinancierd uit de staatsbegroting en uitgevoerd door aannemingsbedrijf SOERAM NV, belooft het Directoraat Ruimtelijke Ordening en andere diverse diensten van het ministerie een ruimere en modernere werkplek te bieden.

In aanwezigheid van het personeel van ROM, waaronder mw. Vanessa Gefferie, directeur van het Directoraat Algemeen Beheer en Financiële Zaken, de heer Ritesh Sardjoe, directeur van het Directoraat Milieu, en de heer Ramon Kadirbaks, coördinator van het Directoraat Ruimtelijke Ordening, is de symbolische start van de bouw aangevangen.

Het faciliteren van het personeel gehuisvest op het Ministerie van ROM aan de Prins Hendrikstraat, werkzaam bij het Directoraat Ruimtelijke Ordening, vormt een uitdaging vanwege beperkte kantoorruimte. Met dit nieuwe containerkantoorcomplex zal het directoraat niet alleen over meer ruimte beschikken, maar ook beter in staat zijn invulling te geven aan het beleid. De toekomstige uitbreiding van het complex zal tevens onderdak bieden aan de Nationale Milieu Autoriteit (NMA).

Mw. Vanuessa Gefferie, die namens het ministerie het project coördineert, benadrukte in haar toespraak het belang van deze ontwikkeling en de impact ervan op de efficiëntie van de dienstuitvoering binnen het ministerie. Ze sprak haar hoop uit dat de oplevering plaats zal vinden in het eerste halfjaar van 2024.

De heer Ramon Kadirbaks deelde zijn vreugde over deze mijlpaal en benadrukte dat een permanent onderkomen cruciaal is voor het succes van het directoraat. Hij feliciteerde het ministerie en keek uit naar de snelle ingebruikname van het nieuwe containerkantoorcomplex.

Namens het aannemingsbedrijf SOERAM NV sprak de heer van Dijk zijn toewijding uit om het project snel en succesvol af te ronden, terwijl minister Dasai zijn dank uitsprak aan de werkgroep voor hun inzet. De bewindsman benadrukte ook zijn hoop op verdere uitbreiding, met de bouw van een nieuw ROM-gebouw voor al het personeel later in het jaar.

Na de toespraken werd het naambord onthuld, waarna minister Dasai, bijgestaan door de directieleden en enkele personeelsleden, de eerste symbolische steenlegging deed.