Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Regionale ontwikkeling en sport

Eerste steenlegging logeergebouw te Nieuw Jakobkondre een feit

De eerste steenlegging van het logeergebouw in het dorp Nieuw Jakobkondre in het Matawai gebied is op 19 februari jongstleden plaatsgevonden. In tegenwoordigheid van het traditioneel gezag, bestuursambtenaren en de gemeenschap aldaar is de aanvang gemaakt met het bouwen van een logeergebouw. Het gebouw dient voor mensen die voor allerlei zaken naar het dorp trekken om te overnachten. De opbrengsten die heruit zullen vloeien worden in het dorpskas gestort.

De financiering van dit project is in handen van een ondernemer uit het Matawai gebied, N.V Sarafina. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) richten zich op het organisatorisch en logistiek gedeelte.

De districtssecretaris Anna Schoonland bracht als vertegenwoordiger van de minister van ROS, een dankwoord uit aan de gemeenschap voor hun bijdrage in het tot stand komen van dit project. Zij gaf aan erg ingenomen te zijn met dit heugelijk feit. Verder vraagt Schoonland aandacht voor de weg naar het gebied die momenteel onbegaanbaar is. “Doordat de weg heel vaak in een slechte staat verkeert, is het moeilijk te reizen naar het gebied.”