Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Eerste officieel bezoek SER aan president Santokhi

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een ontmoeting gehad met president Chandrikapersad Santokhi. Deze ontmoeting die plaatvond op 17 maart 2022 is het eerste officiële bezoek op uitnodiging van het staatshoofd. De SER is een onafhankelijk adviesorgaan dat als doel heeft de regering te adviseren over het te voeren sociaaleconomisch beleid, aangelegenheden en wettelijke regelingen van sociaal-economische aard.

Tijdens de ontmoeting heeft de SER enkele structurele zaken besproken met het staatshoofd, zoals het profiel van de SER-leden en het versimpelen van het format voor het aanvragen van advies. Verder is er ook over de beleidsprioriteiten van gedachten gewisseld. President Santokhi sprak over de capaciteitsversterking. “Er zijn heel veel goede rapporten geschreven over de aanpak om de ontwikkeling van bedrijvigheid te versnellen. De financiën liggen er, dus moet men overgaan tot uitvoeren en goede projectmanagement”, aldus de president. Productie is nodig daar de staat van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet meer mag lenen van particulieren. Verder vroeg het staatshoofd advies bij het opstellen van een privatiseringsprogramma voor parastatale bedrijven. Er is daarnaast ook gekeken naar de wetgevingsproducten met de nodige implementatie van sancties.

De SER geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de regering. In het afgelopen jaar zijn er drie gevraagde adviezen en één ongevraagde advies geboden. Het laatstgenoemde betrof het advies rond de Micro-, Kleine- en Middelgrote Ondernemingen (MKMO). “Wij hebben gerichte adviezen gegeven met betrekking tot de door de pandemie getroffen ondernemingen die de ruggengraat vormen van de economie”, zei SER-voorzitter Sila Kisoensingh. Het is in de planning een advies betreffende de gezondheidszorg over twee weken te bieden. “Met de kennis over de brandende vraagstukken komend vanuit de president zullen wij er zijn om te helpen ondersteunen met adviezen”, geeft Kisoensingh aan.