Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

EBS-TARIEVENCOMMISSIE WERKT AAN REDELIJKE TARIFERING

Op vrijdag 21 oktober 2022 heeft de waarnemend minister van Financiën en Planning, minister Albert Ramdin de EBS-tarievencommissie geïnstalleerd. Bij deze installatie waren vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging aanwezig.

Minister Ramdin sprak de groep toe en hield voor dat de benoeming en samenstelling op verzoek en voorstel geschiedde van het bedrijfsleven en de vakbeweging. De commissie is benoemd voor een periode van 4 weken, ingaande vrijdag 21 oktober, met het doel om advies uit te brengen over goede tarifering en een beargumenteerd implementatie rapport. Tot die tijd zullen de eerder voorgestelde tarieven worden aangehouden. ‘Laten we er wel rekening mee houden’ zei de minister, ‘dat langer aanhouden betekent dat er meer subsidie moet worden gegeven en dat kost de overheid miljoenen.’

De leden die namens het bedrijfsleven deel uitmaken van de commissie zijn de heer Ruben Yang en de heer Shivam Alakramsing. Namens de vakbeweging zijn dat de heer Dayanand Dwarkam, de heer Robert Ameerali en de heer Edmund Neus, terwijl namens de overheid de leden de heer Sam Mehairjan, de heer Dave Abeleven, de heer Robert de Clercq en mevrouw Thelma Douglas deel uitmaken van de commissie.

De heer Dwarka gaf aan al voorbereid te zijn op de taak en dat er daarom met voortvarendheid zou worden gewerkt. Hij stipte evenwel aan dat de beschikbaarheid van data doorslaggevend zou zijn. De minister zegde toe alle ondersteuning te geven voor de noodzakelijke toegang tot alle informatie.

Minister Ramdin benadrukte dat de commissie een onbezoldigde is. Verder stelde de minister voor, aangezien het bedrijfsleven en de vakbeweging de aanzet voor de commissie hadden gegeven, dat daaruit de voorzitter zou worden benoemd. Tenslotte vroeg de bewindsman om in deze periode enige rust in de pers te betrachten om zodoende het werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

Paramaribo, 23 oktober 2022