Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Duizend noodhulppakketten voor ressort Rainville

Ruim 1000 gezinnen in het ressort Rainville kunnen in aanmerking komen voor een noodhulppakket van de overheid. Op maandag 28 juni 2021 vindt de distributie van de noodhulppakketten in dit ressort plaats. De verschillende overheidsdiensten, die belast zijn met de distributie, zullen vanaf 8 uur ‘s morgens in het gebied zijn en gedurende de hele dag de pakketten uitdelen.
De distributie dat onderdeel is van het project ‘Landelijke distributie Noodhulppakketten’ is een gezamenlijke operatie van het Bureau Eenheid van het Kabinet van de President, de districtscommissariaten, district- en ressortraden, het Nationaal Leger en andere ondersteunende diensten. De ministeries Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Defensie leveren een belangrijke bijdrage voor het welslagen van het project.
Het project wordt door het Bureau Eenheid gecoördineerd. De bedoeling is om mensen die op de een of andere manier getroffen zijn door wateroverlast en of de COVID-19 pandemie en daardoor moeite hebben om in hun directe behoefte te voorzien, een ondersteuningspakket te bieden. Er worden ook uitzonderingen gemaakt voor mensen die het zeer moeilijk hebben door andere sociale redenen. Mensen die in aanmerking willen komen, moeten zich vooraf registreren via de RR en DR-leden van hun ressort.
Dit landelijk project is al een maand gaande. De districten Coronie, Nickerie en een deel van Wanica zijn reeds aangedaan. Sinds afgelopen vrijdag is de distributie in Paramaribo gestart en wel in het ressort Welgelegen. Maandag volgt Rainville, woensdag ressort Centrum, vrijdag Livorno en Zondag Flora. De overige ressorten volgen de weken daarop. Op de Facebookpagina van de Communicatie Dienst Suriname zal bekend worden gemaakt welke buurten volgen.
De pakketten worden door militairen, RR en DR-leden, leden van Bureau Eenheid en de bestuursdiensten gedistribueerd. De organisatie vraagt aan de samenleving om vanwege de Covid-19 maatregelen thuis te blijven en niet op de trucks van het Nationaal Leger af te komen.
De noodhulppakketten worden tot aan huis geleverd. Degenen die zich geregistreerd hebben om in aanmerking te komen voor een noodhulppakket mogen met hun ID-kaart hun pakket in ontvangst nemen. Geregistreerden die niet thuis zullen zijn, mogen hun ID-kaart achterlaten voor een huisgenoot.
Indien tijdens de distributie blijkt dat er bij de registratie missers zijn geweest, zullen die goedgemaakt worden door de mensen alsnog te registreren. De organisatie wil een ordelijk verloop tijdens het uitdelen.