Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Derde groep militaire tuchtrechters afgeleverd

Op vrijdag 15 september 2023 heeft het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) de derde groep militaire tuchtrechters afgeleverd. In totaal gaat het om 18 militairen die deze cursus hebben afgerond. Met het in ontvangst nemen van hun certificaten zijn de kennis en vaardigheden tot straffen bevoegde/beklagmeerdere verder aangescherpt voor een professionelere uitvoering van een adequaat tuchtproces. Majoor Brian Landveld, commandant van de Militaire Academie, is verheugd dat het IDO binnen enkele maanden de derde tuchtrechtscursus heeft kunnen afronden. Het is volgens de majoor belangrijk dat de officieren, die allemaal deze cursus hebben behaald, ook daadwerkelijk de opgedane kennis toepassen in de praktijk. “De discipline binnen de organisatie wordt gehandhaafd door de officier. En dat zal pas een feit zijn als de tuchtrechters niet bang zijn om zonder aanziens des persoons op te treden, wanneer blijkt dat militairen zich schuldig maken aan tuchtvergrijpen dan wel handelingen die in strijd zijn met de militaire tucht en regels”, aldus majoor Landveld.

Na de kick-off van de tuchtrechterscursussen in januari, die na ruim 30 jaar weer zijn gehouden, werd eind maart de eerste groep tuchtrechters afgeleverd en in mei weer een tweede groep. In november dit jaar zal een aanvang worden gemaakt met de vierde tuchtrechterscursus en wel als onderdeel van de Voortgezette Officiers Opleiding (VOO). Die zal dan de laatste tuchtrechtscursus zijn voor het jaar 2023.

Click hier voor meer foto’s