Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Defensie boekt vorderingen met inventarisatie van alle toelagen

Binnen het ministerie van Defensie is de werkgroep “Inventarisatie van alle toelagen van het Ministerie van Defensie” momenteel in de derde fase van haar werkzaamheden beland. Deze werkgroep is op vrijdag 23 juli 2021 door minister Krishna Mathoera van Defensie geïnstalleerd en heeft tot taak:

  • Het inventariseren van alle toelagen bij het Ministerie van Defensie;
  • Overzicht produceren van alle rechthebbende personeelsleden;
  • Voorstellen doen met betrekking tot het aanpassen of het afbouwen van diverse toelagen aan personeelsleden;
  • De informatie die uit het onderzoek voortvloeit, uitwerken en presenteren aan de minister van Defensie;

Het doel van dit initiatief is dat deze informatie tenslotte toegankelijk is voor een ieder, hetgeen bijdraagt aan een stukje transparantie naar en betrokkenheid van het personeel van de defensieorganisatie. Bij de installatie gaf de bewindsvrouw aan dat de inventarisatie de eerste fase is van deze opdracht. Bij de inventarisatie moet onder andere worden nagegaan wat de actuele bedragen zijn van de bestaande toelagen en wanneer de laatste wijziging van de bedragen heeft plaatsgevonden. Voor fase 1 is er een periode van maximaal 2 maanden geboden. In de tweede fase moet de procedure voor toekenning van de toelagen worden vastgesteld. In fase 3 zal er controle worden uitgeoefend op de huidige situatie met betrekking tot de toelagen. Momenteel zit de groep in de 3e fase van de opdracht. Deze werkgroep staat onder leiding van directeur Sherif Abdoelrahman (voorzitter). De overige leden zijn: luitenant-kolonel D. Duurham (ondervoorzitter), eerste-luitenant E. Hoft (secretaris), majoor M. Aniroedh (lid), majoor J. Kemp (lid), kapitein J. Geysvliet (lid) en M. Hoogdorp (lid).