Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Dc Saramacca presenteert binnenkort resultaten enquêteonderzoek

Om beter beleid te kunnen maken en de departementen van de verschillende ministeries in het district Saramacca c.q. de centrale overheid te voorzien van recente data uit het veld, heeft het districtscommissariaat van Saramacca een eigen enquêteonderzoek verricht. In alle zes ressorten van het district zijn ruim 5000 huishoudens in kaart gebracht. Het onderzoek is gehouden van november vorig jaar tot begin dit jaar. Intussen is alle data verwerkt en zal vervat worden in een boekwerk dat door de districtscommissaris Sherin-Bansi Durga gepresenteerd zal worden.

Met dit onderzoek wil het commissariaat Saramacca meer inzicht creëren op zaken als bevolkingsbouw, werkzaamheid in de diverse sectoren, aantal schoolgaanden, werkenden, seniorenburgers en mensen met een beperking en verder de scholingsgraad van de bevolking. Uit het onderzoek is verder komen vast te staan hoe de beroepsbevolking in Saramacca eruit ziet bijvoorbeeld ambtenaren, agrariërs, werknemers en andere kleine zelfstandigen. “We hebben nu een beter beeld wat er in het district is aan kader, jongeren en seniorenburgers”, zegt de burgermoeder.

De informatie uit het onderzoek is er om beleid mee te maken. “Als je weet hoeveel mensen er zijn met een beperking, hoeveel schoolgaanden en technisch opgeleiden er zijn in het district, vooral straks met de offshore-industrie die opkomend is, kun je dan beter inspelen op de ontwikkelingen en er gerichter beleid op losgooien”, zegt de dc. Bansi-Durga benadrukt dat er genoeg nieuwe informatie naar boven is gekomen die gebaseerd is op veldonderzoek. Gedurende het onderzoek zijn in elk ressort 3 tot 4 teams van bestuursambtenaren en administratieve krachten het veld in geweest om de mensen te enquêteren. Van de ruim 5000 geïdentificeerde huishoudens zijn ongeveer 90% bereikt over het geheel Saramacca. Het commissariaat legt de laatste hand aan het boekwerk om vervolgens de informatie te presenteren.