Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

Covid-19 update Suriname

ln de maand maart 2022 is vanuit het ministerie van Volksgezondheid o.b.v. de
epidemiologische ontwikkelingen t.a.v. Covid-19 gestart met de uitfasering van
Covid-19 en zijn ook de maatregelen langzarmerhand afgebouwd. Echter het risico
voor een toename in besmettingen zal altijd aanwezig zijn als de normalisatie van
activiteiten van de samenleving een feit is. ln de afgelopen periode is er een lichte
toename gezien van het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van Covid-19
besmettingen.

Het ministerie volgt deze ontwikkeling nauwlettend op de voet en heeft de ziekenhuizen geïnstrueerd in alert fase te gaan om eventueel te kunnen opschalen wanneer meer opnames t.g.v. Covid-19 zich aandienen.
Thans wil het ministerie benadrukken dat vooralsnog alleen mensen met ziekenhuis indicatie getest zullen worden op Covid-19. ledereen met Covid-19 gerelateerde klachten kan, conform helt eerdere protocol van
testen een diagnose, telefonisch in contact treden met de huisarts voor advies. Mensen die milde klachten vertonen en in staat zijn te werken, kunnen met een chirurgisch mondneusmasker aan het werk. Mensen die niet in staat zijn te werken, kunnen enkele dagen thuis uitzieken.

Het ministerie benadrukt dat mensen die niet gevaccineerd zijn, een groter risico lopen
op ernstige ziekte en sterfte en adviseert derhalve dat deze groep zich alsnog laat vaccineren. Gezien het mild verloop bij de meeste gevaccineerden, acht het ministerie het vooralsnog niet nodig om extra voorzorgsmaatregelen te treffen. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om zoveel mogelijk preventief te handelen ter voorkoming van een Covid-19 besmetting. Dit houdt in dat nog steeds dringend wordt geadviseerd om een mondneuskap op te zetten in de aanwezigheid van een grote menigte en slecht
geventileerde ruimten. Het gebruik van sanitizer is nog steeds sterk aanbevolen.

Er wordt gecommuniceerd met huisartsen, waarbij artsen die hun patiënten zelf willen testen, in aanmerking kunnen komen voor het benodigde testmateriaal. De testen zullen kosteloos aan artsen ter beschikking worden gesteld. De uitvoering hiervan zal kosteloos geschieden. Het ministerie dankt u voor uw medewerking en de gezamenlijke strijd tegen Covid-19 en het verbeteren van de gezondheidszorg in Suriname.