Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Chinese vereniging SCUA doneert schoenen aan Sozavo

De Suriname Chinese United Association (SCUA) heeft donderdag 19 augustus j.l. een partij schoenen geschonken aan het Ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (SoZaVo). De geste werd gedaan door SCUA voorzitter Henk He Zhenxiong aan Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo in bijzijn van zijn staf. De bewindsman is zeer ingenomen met de geste en wees op het belang van gemeenschapsparticipatie. “Van onze kant uit is het duidelijk gemaakt dat er in de Surinaamse samenleving dagelijks solidariteit wordt getoond. Dit is één van de momenten, waarbij wij als samenleving dat mogen meemaken”. Minister Ramsaran toonde zich zeer dankbaar toe naar de vertegenwoordigers van de vriendschapsverenging voor hun solidariteitsgevoel naar de samenleving toe.

Sociale Zaken-directeur, Melitia Sentilia gaf aan dat de donatie bijdraagt aan het uitvoeren van de taakstelling van het ministerie, dat belast is met het bevorderen en garanderen van het algemeen welzijn van de verschillende doelgroepen binnen de samenleving. “Vandaag zijn wij hier om een donatie in ontvangst te nemen. Om onze doelen te realiseren moeten wij samen met de particuliere sector werken, want alleen samen kunnen wij het maximale bereiken”.

SCUA voorzitter Henk He Zhenxiong onderstreepte de geste als een bijdrage om de de mens in nood tegemoet te komen.. Hij benadrukte dat wij allemaal Surinamers zijn en dat wij elkaar moeten helpen. De SCUA-voorzitter hoopt met zijn gebaar ook anderen te motiveren om te doneren. De schenking die uit een paar honderdtal kinderschoenen bestaat zullen verder worden gedoneerd aan de mensen en instanties die geregistreerd staan binnen het bestand van het ministerie.