Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

Capaciteitsversterking personeel EZ

Een deel van het personeel van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft een kosteloze masterclass gevolgd. Professor Jan van Zwieten, directeur van de Netherlands Business Academy, verzorgd een masterclass op het ministerie. Minister Rishma Kuldipsingh, heeft aangegeven dat dit gedaan wordt in het kader van capaciteitsversterking van het personeel. Het duurt twee dagen en is van start gegaan op maandag 19 september. Het personeel dat de masterclass succesvol heeft gevolgd, wordt voorzien van een certificaat.

Professor Jan van Zwieten heeft in het dagelijks leven een aantal bezigheden hij is onder andere ondernemer, directeur en eigenaar van Netherlands Business Academy, coach, trainer en professor. Hij heeft veel kennis opgedaan en in dit kader heeft hij aangeboden om een kosteloze masterclass te verzorgen aan het personeel. Tijdens de class heeft het personeel per groep de gelegenheid gekregen om te discussiëren over leiderschap. De professor heeft enkele voorbeelden aangehaald hoe leiderschap te herkennen is. Een belangrijke aspect is energie. Professor van Zwieten is van mening dat energie de motor is van leiderschap.

Minister Kuldipsingh heeft benadrukt dat het altijd belangrijk is om te investeren in het personeel, vooral wanneer het gaat om capaciteitsversterking. Dit wordt onder andere ook gedaan om het personeel gemotiveerd aan de slag te laten gaan om gezamenlijke doelen te behalen. Niet alle personeelsleden van het ministerie konden aan deze masterclass deelnemen, maar de rest volgt te zijner tijd. De bewindsvrouw is de professor dankbaar dat hij open stond om zijn kennis te delen met het personeel.