Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Brand vuilstortplaats Ornamibo volledig onder controle

De onderdirecteur Afvalbeheer, dhr. Jason Gummels, geeft aan dat ruim een week de stortplaats te Ornamibo te maken heeft met een relatief kleine brand, welke de buurt redelijk gestoord heeft vanwege de rook.  Echter mogen wij van het onderdirectoraat Afvalbeheer u mededelen dat de brand goed onder controle is en verwacht wordt dat het binnen enkele dagen tot het verleden zal behoren. 

Nadat de brand geconstateerd werd heeft het onderdirectoraat, onder leiding van J. Gummels als onderdirecteur, onmiddellijk de brandweer ingeschakeld.  Sinds dat moment is de Surinaamse brandweer samen met personeel van het Ministerie van Openbare Werken (OW) en de huidige aannemer die verantwoordelijk is voor het egaliseren en verwerken van gestorte afval, met man en macht bezig geweest het geheel onder controle te krijgen en houden. 

De oorzaak van de brand is tot nog toe onduidelijk, maar zoals vaker is gebleken in het verleden hebben wij heel veel last van de zogenoemde rapers die op het terrein intrek nemen om verschillende soorten vuil te verzamelen en weder te verkopen.  Deze groep heeft vaker voor brand gezorgd op de stortplaats, waardoor het Ministerie genoodzaakt is geweest de afgelopen week met collega’s van Defensie en KPS in contact te treden, om zodoende een beroep te doen om dit problematiek samen structureel aan te pakken.  Verder zullen er strengere maatregelen getroffen worden, waarbij de controle op het betreden van de stortplaats strak in de gaten gehouden zal worden.

Alhoewel de regering druk bezig is met het zoeken van een structurele oplossing voor wat betreft het verwerken van gestorte afval (huisvuil, grofvuil, vis en vlees afval, banden etc.), mogen wij van het onderdirectoraat u garanderen dat de situatie waaronder, de stank op de stortplaats en het verwerkte vuil op dusdanige wijze wordt onderhouden dat het gestorte afval afgedekt wordt door middel van afdekzand. De brand is dankzij de huidige werkwijze, waarbij het vuil met een bepaald dikte zand wordt afgedekt niet uit de hand gelopen. De dikke laag zand kan geen vlammen vatten.

Gezien de verschillende vuilsoorten die gestort worden op de stortplaats doen wij van het onderdirectoraat Afvalbeheer wederom het beroep op elke burger om over te gaan tot een mindshift, waarbij wij met z’n allen gaan beseffen dat er veel meer vuil recycled kan/moet worden, waardoor de hoeveelheid gestorte vuil veel minder wordt.  Deze mindshift zal uiteraard ervoor zorgen dat er minder vuil op Ornamibo terecht zal komen, waardoor de risico voor het ontstaan van een brand minder wordt.

Tot slot willen wij de burgerij vragen alleen de officiële berichten van het ministerie op te volgen en zich niet te laten misleiden door berichten die zonder enige terugkoppeling met het onderdirectoraat worden samengesteld en gepost. Het is een pertinente leugen die gemaakt is in een eerder bericht, waarbij er ook nog een foto van 5 jaar geleden gebruikt is. Tevens werd er in het bericht aangegeven dat aannemers zich ook schuldig maken aan brandstichting op Ornamibo, omdat het vuil dan beter te verwerken is. De huidige werkwijze op Ornamibo spreekt van kwaliteit en kundigheid, wat niet het geval was in 2018 toen de brand ongeveer 6 weken geduurd had voordat die onder controle was.

Voor de juiste informatie en of klachten met betrekking tot het onderdirectoraat Afvalbeheer verwijzen wij eenieder naar het klachten nummer 462445.