Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

BiZa vernietigt verkiezingsdocumenten 2020

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op zaterdag 29 oktober 2022 het vuur aangestoken van de brandstapel met oude en niet bruikbare documenten van de verkiezingen van mei 2020. Het gaat in deze om gebruikte en niet gebruikte stembiljetten, kiezerslijsten en oproepingskaarten van alle tien kiesdistricten, die zijn verbrand te Mast 43 in het district Para. De documenten waren sinds 2020 opgeslagen in een bunker in het district Para en zijn in huiftrucks, onder begeleiding van de politie, vervoerd naar de locatie voor verbranding.

De verbranding heeft plaatsgevonden onder toezicht van het Korps Politie Suriname, het Korps Brandweer, het Onafhankelijk Kiesbureau, het Centraal Hoofdstembureau, de deken van de districtscommissarissen, leden van de Beleidscommissie en het Managementteam Verkiezingen 2025. Minister Somohardjo heeft bij verschillende gelegenheden aangegeven, dat BiZa de komende verkiezingen veel beter en efficiënter wilt organiseren. Suriname heeft een heel goed imago als het gaat om de organisatie van verkiezingen. Deze reputatie wilt de bewindsman verder versterken, door in een vroeg stadium te starten met de voorbereidingen voor de eerstvolgende verkiezingen. BiZa-directeur Mohamad Eskak geeft aan dat het ministerie nu in de fase zit om vast te stellen welke documenten moeten worden gearchiveerd en vernietigd. Voor de verbranding van de verkiezingsdocumenten heeft BiZa uitgekeken naar een geschikte locatie. “We hebben voor Mast 43 gekozen, omdat deze plek het meest geschikt was om de gemeenschap niet tot last te zijn bij het vernietigen van de documenten”, geeft de directeur aan. “De vernietiging van deze oude onbruikbare documenten draagt bij aan het creëren van ruimte voor opslag van materiaal voor de verkiezingen van 2025.”