Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Biza slaat vleugels uit naar Para met Service Unit

BiZa minister Bronto Somohardjo wil met het landelijk opzetten van Service-Units een efficiëntere dienstverlening naar de samenleving toe.

Vanaf 1 augustus zal het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) in het district Para een Service Unit instellen. Dit gebeurt in het kader van de verdere decentralisering van haar dienstverlening om de overheid dichter bij de samenleving te brengen. Deze BiZa Service-Unit is gevestigd aan de Agootoe Mainstraat no.3 te Rijsdijk.

Vooralsnog zijn velen afhankelijk van informatie die enkel in Paramaribo verkregen kan worden. Vaak genoeg moet men afreizen naar de stad om zaken persoonlijk af te handelen. Deze Service-Unit vervult dus een schakelfunctie tussen enerzijds de belanghebbenden in/van het district Para en anderzijds van BiZa in Paramaribo waarbij informatie vanuit de diensten/afdelingen in Paramaribo zal worden verstrekt aan personen die daaraan behoefte hebben en zich aanmelden bij de balie.

Bij de BiZa Service-Unit kunnen zowel ambtenaren als ook burgers terecht voor allerhande informatie over onder andere: onderstand, pensioen, personele aangelegenheden, benoemingen en bevorderingen, naturalisatie, staatsbladen, rechtspositionele vraagstukken, nationale- en religieuze dagen en sociaal zekerheidsprogramma’s zoals Bazo en koopkrachtversterking. Ook studenten kunnen hier terecht voor het verkrijgen van exemplaren van Staatsbladen. De Service- Unit van het ministerie is dus bedoeld voor eenieder.