Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

BiZa hecht waarde aan kwaliteit theologenopleiding

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) is met haar beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden (RA) de grootste werkgever van geestelijken. De multi-etnische en multiculturele Surinaamse samenleving vraagt van de geestelijke, dat die voldoende inzicht bezit van de complexe innerlijke opbouw van de Surinaamse mens. “De geestelijke zal de taal, de gewoonten, gebruiken, gedrag en karaktereigenschappen van de Srananman moeten kennen, om te weten hoe hij daarmee moet omgaan,” zei BiZa minister Bronto Somohardjo bij de openingscollege van het collegejaar 2022 – 2023 van de Evangelical School of Theology (EST) afgelopen dinsdag 15 november. Deze vond plaats in de Christian and Missionary Alliance (CAMA) gemeente aan de Grote Combeweg.

De bewindsman voelde zich vereerd om dit gerenommeerd instituut dat in 2018 als grootste theologische opleiding in Suriname werd beschreven, te mogen toespreken. Naast het openingscollege vond ook de Bachelor diploma-uitreiking plaats aan 11 studenten, terwijl tien studenten het mbo-niveau hebben afgerond. Op die avond werd ook het 20-jarig bestaan van EST herdacht.

“De bewaking van de kwaliteit van de geestelijke zorg, alsmede de integriteit van de geestelijke begint bij de opleiding,” onderstreepte de BiZa minister. Hij weet ook dat het kunnen toerusten van heiligen, zodat zij het geestelijk werk succesvol kunnen uitvoeren, niet gemakkelijk is. “Ik ben echter ervan overtuigd dat, als we bewust zijn van onze taken en oprecht bezig zijn, de Almachtige ons zal leiden,” aldus minister Somohardjo.

Vanaf de oprichting van de EST op 13 november 2002 heeft deze 16 klassen gedraaid waarvan 9 in Paramaribo, 3 in Lelydorp, 3 in Commewijne en 1 in Saint- Laurent. De school krijgt elk jaar inschrijvingen binnen van verschillende denominaties die de opleiding succesvol afronden. Dit jaar is er een slagingspercentage van 53% behaald, wat een mijpaal is voor EST. Van de 11 succesvolle Bachelors geslaagden zijn 8 vrouwen en 3 mannen. De 10 mbo-geslaagden bestond uit 7 vrouwen en 3 mannen.