Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

BiZa decentraliseert dienstverlening

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), heeft haar dienstverlening uitgebreid in het westen. Het district Nickerie beschikt nu over een eigen BiZa-service unit. Deze unit heeft als doel de dienstverlening naar de gemeenschap in dit district te vergroten en te verbeteren. Middels het onthullen van een naambord door BiZa- minister, Bronto Somohardjo, vond de officiële lancering plaats op dinsdag 9 november 2021. De service unit is ondergebracht in het gebouw waar het Bureau Genderaangelegenheden en Vorming en Opleiding zijn gehuisvest aan de Kaolanstraat te Nieuw- Nickerie. De bewindsman vindt decentralisatie van de dienstverlening belangrijk.

Bij de BiZa-service unit kunnen ambtenaren maar ook burgers terecht voor allerhande informatie zoals bevorderingen, gratificaties, verloven, aanvraag van een werkgeversverklaring, rechtspositionele aangelegenheden, informatie over de ambtenaren-opleidingen, vereiste documenten bij pensionering, naturalisatie en data van nationale vrije dagen. Ook studenten kunnen hier terecht voor het verkrijgen van exemplaren van Staatsbladen.

Vooralsnog zijn velen afhankelijk van informatie die enkel in Paramaribo verkregen kan worden. Vaak genoeg moet men afreizen naar de stad om zaken persoonlijk af te handelen. Volgens minister Somohardjo wil BiZa hierin verandering brengen. “Wij breiden met de service units de dienstverlening van het ministerie uit naar de lokale gemeenschappen in alle districten. Informatie zal door de diensten/afdelingen in Paramaribo via de service units worden verstrekt aan personen die daaraan behoefte hebben en zich aanmelden bij de balie.”

Op donderdag 28 oktober vond reeds de soft launch van de service unit plaats. Vijftien medewerkers werden op deze dag, als eerste groep landsdienaren – sinds 2013 – beëdigd conform artikel 37 van de Personeelswet. De eed en of belofte werd afgenomen door BiZa-directeur Nasier Eskak. Volgens Eskak heeft het ministerie vanaf het aantreden van deze nieuwe regering, sterk als keurmerk het verbeteren van de dienstverlening en dienstbaarheid binnen de overheid. De opzet van de service unit is duidelijk een voorbeeld hiervan. Hij hoopt dat het ministerie kan rekenen op service gerichte medewerkers. Aan de medewerkers geeft hij mee dat zij het gezicht zijn van het ministerie.

De unit wordt bemand door ambtenaren die op de betaalrol van BiZa staan, maar nog geen werkplek hadden. De Mobiele Unit, opgezet door minister Somohardjo met als doel de arbeidsproductiviteit van de ambtenaren te verhogen door onder andere de inactieve ambtenaren in te zetten in het arbeidsproces, heeft veel werk verzet om te komen tot de realisatie van de BiZa service-unit.