Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

BEWAKERSTEAM OW ONTVANGT CERTIFICAAT NA VEILIGHEIDSTRAINING

In het kader van de loopbaanontwikkeling en duurzaam beleid heeft afdeling Ministeriele Plan Unit (MPU) van het ministerie van Openbare Werken (OW) een trainingsmanual samengesteld. Dit, ter verbetering en het updaten van de kennis van alle medewerkers van het OW-ministerie. In opdracht van minister Riad Nurmohamed zijn met het oog op deze ontwikkelingen, zaterdag 16 april 2022, trainingen verzorgd voor het bewakersteam door N.V. Brotherhood Security.

Sandra Esseboom, sales director van N.V. Brotherhood Security, geeft te kennen dat het belang van upgrading, betreffende de kennis van de huidige bewakers van het OW-ministerie van groot belang is. Voorafgaand aan de training zijn besprekingen gevoerd met het huidige bewakersteam   om zodoende een beeld te krijgen van de aanwezige capaciteit, kunde en interesse rakende het beveiligingsgebied. Aan de hand hiervan is de training in elkaar gezet. De training bestond uit 2 dagdelen. Bij het eerst gedeelte is de focus gelegd op klantvriendelijkheid en klantgerichtheid, omdat een ministerie per definitie diensten verleend voor de samenleving. Het tweede deel was gericht op de operationele beveiliging, waarin het daadwerkelijk beveiligen aan de orde kwam. “Indien er behoefte is voor vervolgtrainingen staat N.V. Brotherhood Security open om deze te verzorgen, teneinde de kennis van de bewakers naar een hoger niveau te trekken” zei Esseboom.

OW-minister Nurmohamed beklemtoonde het feit dat conform de nieuwe organisatiestructuur  vrijwel alle afdelingen aanpassingen zullen ondergaan. Zo zal elke ambtenaar vanaf zijn of haar intrede bij het OW-ministerie in een verplichte stage terechtkomen. Hetgeen betekent dat eenieder die werkzaam is bij OW, in de gelegenheid wordt gesteld trainingen of opleidingen te volgen voor de functie die hij of zij vervult binnen het ministerie. De bewindsman vroeg het bewakingspersoneel ook naar een behoeftelijst om op die manier invulling te kunnen geven aan de vereisten om de veiligheid te kunnen garanderen. Iedere medewerker die participeert binnen dit ministerie moet het werk kunnen doen vanuit een bepaalde vakkennis en vaardigheden om de motivatie te stimuleren en de deskundigheid te optimaliseren. De OW-topman stak tot slot het bewakersteam een hart onder de riem en feliciteerde hen met het behalen van een certificaat voor de training. De opgedane kennis zal het team stellig in voldoende mate ten goede komen.