Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

Betere positionering van Suriname op internationale handelsveld middels implementatie CSME

Suriname moet zich beter positioneren op het Internationale handelsveld middels de vlotte en efficiënte implementatie van de Caricom Single Market en Economy (CSME). Hiermee kan de export voor zowel de intra-regionale als extra-regionale markten worden vergroot. Dit zal onder meer leiden tot meer werkgelegenheid, meer kansen voor bedrijven in Suriname, een betere handelsbalans en deviezen vermeerdering.

Om na te gaan welke issues inzake de CSME nog geїmplementeerd moeten worden, heeft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) het initiatief genomen om een seminar te organiseren, waarbij er met diverse stakeholders nagegaan wordt hoe de uitdagingen voor bovengenoemde implementatie kan worden aangepakt. De Directeur van Economische Zaken, Aroen Jadoenathmisier, heeft de opening van het seminar verricht welke op vrijdag 22 april 2022 op het ministerie heeft plaatsgevonden. Hij heeft de aanwezigen aangemoedigd om samen te werken aan de implementatie van de CSME, welke van eminent belang is voor Suriname.

Dit is een nieuwsartikel