Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

OPENBARE AANBESTEDING VOOR DE VERKOOP VAN VOOR DE DIENST NIET MEER BRUIKBARE VOERTUIGEN EN KARKASSEN IN DE MEMRE BOEKOE KAZERNE

De Minister van Defensie maakt hierbij bekend dat er een openbare aanbesteding zal worden gehouden ten behoeve van dit ministerie op woensdag 14 september 2022 om 10.00 uur voor de verkoop van voor de dienst niet meer bruikbare voertuigen en karkassen in de Memre Boekoe kazerne aan de Gemenelandsweg.

Het aanbestedingsdossier, inhoudende het bestek met bijbehorende lijsten, is vanaf donderdag 1 september 2022 tot en met donderdag 8 september 2022 telkens van 08.00 uur – 14.00 uur, te verkrijgen op de afdeling Begrotings- en Financiële Zaken (BFZ) van het Ministerie van Defensie aan de Kwattaweg no. 29, tegen betaling van SRD 500,- (VIJFHONDERD SURINAAMSE DOLLARS) per bestek. Er zal geen restitutie plaatsvinden.

De inschrijvingsbiljetten voor deze aanbesteding zijn onderworpen aan een zegelrecht ter waarde van SRD 2,50 (twee 50/100 SURINAAMSE DOLLARS). Deze biljetten en bijlagen moeten op woensdag 14 september 2022 tussen 08.00 uur en 09.30 uur worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bus op het Ministerie van Defensie aan de kwattaweg no. 29.