Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Behoefte aan noodhulppakketten groter dan uitgerekend

Ondanks er in Paramaribo per ressort 1000 geregistreerden in aanmerking kunnen komen voor een noodhulppakket van de overheid, blijkt in het veld dat er in bepaalde ressorten een behoorlijke groep mensen die niet geregistreerd staan, zich aanmelden voor een noodhulppakket. Coördinator Bureau Eenheid Shaquille van Throo erkent dat de behoefte groter is dan uitgerekend, maar zegt slechts een beperkt aantal mensen te kunnen helpen. “We willen eenieder helpen, maar we moeten ons houden aan het aantal mensen dat we hebben geregistreerd”, zegt Van Throo.

Het Bureau Eenheid deelt samen met manschappen van het Nationaal Leger, districts- en ressortraadsleden, de bestuursdiensten en andere ondersteunende diensten in totaal 13.000 noodhulppakketten van de overheid uit in Paramaribo. De ministeries Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Regionale Ontwikkeling en Sport en Defensie bieden samen met de verschillende commissariaten hun volledige steun aan het project. De diverse ministers en de districtscommissarissen van Coronie, Nickerie en Paramaribo hebben de afgelopen weken en dagen ook hun ondersteuning geboden. “Tot nu toe zijn we tevreden met de gang van zaken. Af en toe een paar kleine missers, maar die worden meteen opgevangen en gecorrigeerd in het veld. Alleen in ressort Goede Verwachting hebben we een uitdaging gehad, omdat de mensen niet luisteren naar de instructies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Bij het zien van de militaire vrachtwagens kwamen ze massaal op ons af, terwijl dat niet mocht. De militairen hebben goed ingespeeld om calamiteiten te voorkomen”, aldus Van Throo.

De verschillende diensten hebben nog handen vol werk in het veld om mensen achteraf nog te registreren en te voorzien. “Mi no ben sabi tak’ pakket ben prati. Un gim’ wan omdat a libi in a kondre kon tranga”, zei een man vrijdag in het ressort Livorno aan een rr-lid. Hij mocht zich ter plekke registreren om vervolgens een pakket in ontvangst te nemen. Een ander buurtbewoner rent met een id-kaart naar een lid van Bureau Eenheid met het verzoek om een pakket te mogen ontvangen. Ook zij kreeg een zak rijst van 25 kg en een zak met levensmiddelen aangeboden. Ze bedankte de werkers.

Op vrijdag 2 juli 2021 zijn de verschillende overheidsdiensten die betrokken zijn bij het project ‘Distributie noodhulppakketten’ in het ressort Livorno geweest. De distributie van noodhulppakketten heeft intussen in vijf ressorten van Paramaribo plaatsgevonden. Naast Welgelegen zijn de ressorten Rainville, Centrum en Latour (Goede Verwachting) en Livorno aangedaan. De ressorten Beekhuizen, Blauwgrond, Flora, Munder, Pontbuiten, Tammenga en Weg naar Zee volgen in de komende week.