Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Beëdiging GLIS-landmeter Vola eerste aanzet tot versterken MI-GLIS

Jo Elton Vola is officieel door president Chandrikapersad Santokhi beëdigd tot GLIS-landmeter. Dit gebeurde op vrijdag 23 februari op het presidentieel paleis; bijkans zes maanden nadat hij in augustus 2023 eveneens door het staatshoofd was benoemd. Het werk is geen onbekend terrein voor de landmeter. Hij geeft aan met alle voortvarendheid te zullen werken aan verwezenlijking van de doelen die de regering zich voor de komende periode heeft gesteld.

President Santokhi is ervan overtuigd dat met de benoeming van de GLIS-landmeter, de eerste aanzet is gegeven tot verdere versterking van het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI-GLIS). Na de benoeming van een nieuwe GLIS-directeur, zal er verder gewerkt worden aan uitbreiding van het instituut met meerdere plaatsvervangers. Volgens het staatshoofd is de regering bezig aan een integraal grondbeleid. Zij probeert daarbij eenieder die behoefte heeft, tegemoet te komen met bouwpercelen. De achterstand in overdrachten van grondhuurpercelen wordt thans ingelopen middels twee ministeriële beschikkingen, waarbij notarissen belast zijn met de afhandeling. De regering is ook in verhoogde mate bezig grondproblemen op te lossen in het belang van de samenleving.

President Santokhi verwacht van Vola, dat die zijn werkzaamheden op een professionele wijze zal uitvoeren. “Naast de belangenbehartiging van de burger, dient u ook rekening te houden met het algemeen belang, maar bovenal met de prioriteiten van de regering, welke bijzonder belangrijk zijn.” Het betreft onder meer: het inlopen van alle achterstanden en het verkorten van de wachttijden voor een perceel-ID. Het staatshoofd deed het dringend beroep op de GLIS-landmeter om de enorme achterstanden zo spoedig mogelijk in te lopen. President Santokhi verwacht verder dat de functionaris de ontwikkelingen op zijn vakgebied volgt en zich daaraan aanpast.

Het staatshoofd stond ook stil bij de grondconversie. Tot enkele dagen geleden hadden 1577 personen zich hiervoor aangemeld. Er zijn reeds 842 beschikkingen uitgereikt; omgerekend meer dan SRD 16 miljoen aan inkomsten. De wachttijden voor een perceel-ID blijven het grootste knelpunt. “Daaraan moet met enorm veel inspanning en snelheid gewerkt worden”, benadrukte de president. De minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) is samen met haar staf bezig organisatorische veranderingen door te voeren en het team van grondinspecteurs te versterken. Tevens wordt gewerkt aan het uitbreiden van het personeel bij het Domeinkantoor, met als doel de achterstanden efficiënter aan te pakken.