Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

BAVP-OPLEIDING VOOR MEDEWERKERS OPENBARE WERKEN VAN START

In het kader van de nieuwe organisatiestructuur bij het ministerie van Openbare Werken (OW) wordt duurzaam invulling gegeven aan de loopbaanontwikkeling van medewerkers bij het OW-ministerie. Enkele ambtenaren van dit departement zijn in de gelegenheid gesteld de opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) te volgen, teneinde beter invulling te geven aan hun functie bij het uitvoeren van taken. De lessen zijn maandag 9 mei 2022 van start gegaan. 

Minister Riad Nurmohamed heeft de participanten extra moed ingesproken en gaf aan dat door de hoge standaarden van deze opleiding geen fouten mogen worden gemaakt in de uitvoering van taken. Elk directoraat van het OW-ministerie krijgt een politie-unit die vooralsnog de naam van OW-politie zal dragen. Hiermee zal de controle op het veld versterkt worden. Verder geeft de minister te kennen dat de klachten die binnenkomen enorm zijn, dus verwacht hij van de OW-politie dat zij ervoor zorgen dat alles op een gelijke manier wordt bekeken. Zaken moeten op een objectieve wijze worden gecontroleerd. Het zal ook niet blijven bij de bouw- en milieupolitie, de controle van de gehele civiele techniek komt onder de bevoegdheid van de Politie-unit van Openbare Werken te vallen. Juristen hebben ondertussen de wetsartikelen geformuleerd om de taken en bevoegdheden uit te breiden die binnenkort voor goedkeuring gaat naar de regering.

Hoofd Inspecteur van politie, Maureen Palmtak, die naast Hoofd HRM ook Coördinator is van de BAVP-opleidingen, sprak over een olievlekeffect als het gaat om de ondersteuning naar de politie toe, derhalve juigt zij zulke trainingen toe. Waar de politie niet zelf erbij kan, zullen de bevoegde mensen hun ondersteuning bieden. Commissaris van Politie, Rishi Akkal, die ook voorzitter is van de examencommissie, gaf te kennen dat de politie constant op zoek is naar partners binnen de criminaliteitsbeheersing, maar ook binnen de andere rechtsgebieden waarbinnen handhaving moet geschieden. Hij heeft geloof in de secure selectie van de cursisten en spreekt de hoop uit dat na de succesvolle afronding van de opleiding, de taken met succes verder kunnen worden binnen zijn of haar werkgebied. De KPS-leden hebben op hun beurt de participanten een hart onder de riem gestoken door hen alle succes toe te wensen met dit bijzondere opleiding.