Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AW&J maakt zich sterk voor suïcide preventie en psycho- sociale begeleiding

De minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) heeft de commissie “Suïcide preventie en psycho- sociale begeleiding” geïnstalleerd. Deze commissie heeft als doel, het doen van voorstellen aan de minister van AW&J om het suïcide vraagstuk onder jongeren effectief aan te pakken. Hieraan participeren verschillende ministeries met name AW&J (trekker), Volksgezondheid, Justitie & Politie, Sociale Zaken & Volkshuisvesting, en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De installatie van de commissie heeft op donderdag 22 juli plaatsgevonden.

De taken van de commissie zijn: Inventarisatie van de huidige instellingen die nu belast zijn met psycho-sociale begeleiding en het suïcide vraagstuk onder de jongeren; het in kaart brengen van het beleid en programma’s van de verschillende ministeries met betrekking tot suïcide aanpak; het in kaart brengen van verschillende wet- en regelgeving met betrekking tot suïcide preventie; een online survey ontwikkelen om te achterhalen wat de onderliggende overwegingen zijn bij jongeren die kunnen leiden tot suïcide; samenstellen van een plan van aanpak voor het suïcide vraagstuk onder de jongeren; identificeren welke deskundigheid en welke voorwaarden nodig zijn om tot de uitvoering van het plan van aanpak over te kunnen gaan, uitbrengen van advies ten behoeve van het beleid ter effectieve aanpak van het suïcide vraagstuk.

De commissie bestaat uit: voorzitter Genti Mangroe (AW&J), Madhoeri Moenesar (AW&J), Saskia Volkerts (Justitie en Politie), Sila Kisoensingh (Volksgezondheid), Bruce Sariredjo (Sociale Zaken & Volkshuisvesting), Yolanda Stella (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), Sandhia Soekhoe – Hanoeman (UNICEF) en Soraya Hussainali (AW&J) als secretariss.

De commissie “Suïcide preventie en psycho- sociale begeleiding” tijdens het onderhoud.

Minister Kuldipsingh heeft bij de installatie aangegeven dat de samenleving de afgelopen maanden vaker geconfronteerd is met gevallen van suïcide onder de jongeren. Uit Internationale bronnen waaronder de Pan American Health Organization (PAHO), de World Health Organization (WHO) en andere onderzoeksinstellingen is gebleken dat rond 2016-2017 het aantal zelfmoord gevallen in Suriname 23 op de 100.000 is. De ernst van deze situatie heeft het Ministerie van AW&J er naartoe geleid om het suïcide vraagstuk aan te pakken. Ook zal het personeel van Jeugdzaken getraind worden in het kunnen identificeren van jeugdproblematiek en hoe die aan te pakken. Middels voorlichting zal de jeugdproblematiek preventief en integraal benadert worden door de deskundigen van de betrokken ministeries en partners.  De minister verwacht een vlotte aanpak van de commissie en heeft die succes toegewenst.

Paramaribo, 22 juli 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken