Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ focust op suïcidepreventie onder jongeren met installatie van commissie

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft op vrijdag 14 april 2023 de Commissie Suïcide Preventie en Psychosociale begeleiding geïnstalleerd voor een periode van 1 jaar onder voorzitterschap van de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe. Dit is de tweede keer dat deze commissie wordt geïnstalleerd die suïcidepreventie ter hand moet nemen met het doel het aantal suïcides en pogingen tot suïcides onder jongeren te verminderen of zelfs te voorkomen. Het vraagstuk van suïcide onder jongeren staat hoog op de agenda bij het ministerie, aangezien bij een recent onderzoek naar suïcidaal gedrag onder jongeren tussen 16 en 25, het ministerie geconfronteerd raakte met zeer verontruste resultaten die vragen om snelle actie van alle stakeholders die zijn opgenomen in de commissie.

Minister Mac Andrew zei bij deze gelegenheid dat het vraagstuk van zelfdoding een nationaal vraagstuk is en daarom is het volgens hem van belang om dit vraagstuk integraal te benaderen alsook aan te pakken. Hij kon niet voldoende het belang van deze commissie benadrukken, gezien de vele meldingen op sociale media van zelfmoordgevallen, waaronder jongeren die de hand aan zichzelf slaan. De installatie van de commissie is volgens hem een follow-up van het onderzoek naar suïcidaal gedrag van jongeren tussen 16 en 25 jaar. Met de resultaten van het bedoeld onderzoek is volgens de bewindsman inzicht gekregen in het vraagstuk, waardoor de commissie nu gerichte acties kan ondernemen naar de doelgroep toe. Hij zal de verrichtingen van de commissie op de voet volgen met het oog op de verwachte snelle acties ter voorkoming dat nog meer jongeren onnodig een einde maken aan hun leven. Mac Andrew heeft alle vertrouwen in dat door de meerzijdige samenstelling van de commissie, de integrale aanpak beter tot zijn recht zal komen. De minister was ingenomen met het feit, dat UNICEF de toezegging deed om het werk van de commissie te ondersteunen. De voorzitter van de commissie, Mangroe, bedankte de minister voor het vertrouwen in haar en de leden gesteld en heeft hem verzekerd zich te zullen inzetten om zelfdoding onder jongeren in ons land te minimaliseren en zelfs te voorkomen.

In de Commissie zitten verder: Madhoeri Moenesar (AWJ), Saskia Volkers (Ministerie van Justitie en Politie), Bruce Sariredjo (Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting), Josephine Doerasim-Wongsodikromo (Ministerie van OnderwijsWetenschap en Cultuur), Savora Omanette  (Ministerie van Volksgezondheid), Sandhia Soekhoe-Hanoeman (United Nations Children’s Fund), Vivian Redjopawiro (AWJ) die als secretaris is toegevoegd. 

Paramaribo, 17 april 2023

Communicatie Unit,

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Vlnr: Saskia Volkers (JusPol), Sandhia Soekhoe-Hanoeman (UNICEF), Genti Mangro (voorzitter/AWJ), Minister Steven Mac Andrew, Savora Omanette (Volksgezondheid), Josephine Doerasim-Wongsodikromo (Ministerie Onderwijs), Vivian Redjopawiro (secretaris/AWJ), Madhoeri Moenesar (AWJ).