Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Aspirant-arbeidsinspecteurs krijgen inzicht in veiligheidsaspecten asbestsanering, stoom- en damptoestellen en zandstralen

De aspirant-arbeidsinspecteurs die sedert augustus vorig jaar in opleiding zijn tot junior arbeidsinspecteurs, zijn nu in de fase waarbij zij praktijkervaring opdoen in veiligheidsaspecten op het vlak van asbestsanering, stoom- en damptoestellen, en zandstralen. In dit verband hebben ze in de eerste week van april 2023 veldbezoeken gebracht aan: de N.V. Melkcentrale waar zij zich konden oriënteren op de controle en keuring van stoom- en damptoestellen, de Surinaamse Dok en Scheepsbouw Maatschappij N.V (SDSM) waar zij werden gewezen op de veiligheidsaspecten bij het zandstralen van schepen en boten en een woonpand te Mariënburg waar ze mochten gadeslaan hoe een aannemingsbedrijf overging tot asbestontmanteling.

In Mariënburg werd de asbestsanering uitgevoerd door bouwbedrijf “de Ster” onder het toeziend oog van de Arbeidsinspectie. Het doel van deze fysieke oriëntatie was om kennis te dragen over de rol van de Arbeidsinspectie op het vlak van asbestsanering. Bij de sanering konden de aspiranten waarnemen hoe het eraan toegaat. Er werd gelet op de manier van saneren en verwijderen van asbestdakbedekking, daaraan gekoppeld de controle op naleving van de Veiligheidsvoorschriften. Bij de Melkcentrale N.V mochten de arbeidsinspecteurs zich oriënteren op de stoom- en damptoestellen aldaar. Tijdens de oriëntatie hebben de aspiranten inzicht kunnen krijgen in hoe de controle plaatsvindt en waarop er gelet moet worden. Ook werden zij ingeleid in het proces van keuring van de toestellen. Bij SDSM werden ze gewezen op hoe controle uitgevoerd moet worden bij het zandstralen ter voorkoming dat werknemers zich blootstellen aan Pneumoconiose die een longaandoening is die door de inhalatie van stof wordt veroorzaakt. De groep bestond uit 24 aspiranten, waarvan enkele hun werkzaamheden in Nickerie uitvoeren. Deze opkomende generatie van arbeidsinspecteurs is een veel belovende groep in het streven naar stipte en stringente naleving van de arbeidswetgeving door zowel werkgevers als werknemers in het geheel land.

Asbestverwijdering is aan strenge regels gebonden. Zo moet voor verwijdering een asbestinventarisatie worden gedaan door een gecertificeerd bedrijf. Alle stappen in het proces mogen alleen door daarvoor gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd. Een willekeurige bouwondernemer mag absoluut niet aan de slag om de verwijderingsklus uit te voeren. Dit is verboden. Afgezien hiervan kunnen arbeiders zichzelf hiermee in gevaar brengen. Asbestverwijdering moet daarom worden gemeld bij de Arbeidsinspectie die streng hierop controleert. Ten aanzien van de controle op stoom- en damptoestellen in bedrijven, let de Arbeidsinspectie op installatie, onderhoud en gebruik van deze toestellen. Bij een verkeerde installatie of bij verkeerd gebruik of bij slecht onderhoud van stoom-en damptoestellen in ondernemingen kunnen deze toestellen levensgevaarlijk zijn voor het personeel en overige personen in de directe omgeving. Dit is de reden waarom deze toestellen aan strenge regels zijn onderworpen. Afgezien van strenge regels, zijn deze toestellen ook aan periodieke keuring en regelmatige controle van de Arbeidsinspectie onderworpen. Ten aanzien van zandstralen moet de Arbeidsinspectie erop toe zien dat het volgens de Veiligheidsvoorschriften geschiedt. Zandstralen wordt toegepast bij het behandelen en schoonmaken van verschillende oppervlakten. Hierbij wordt een combinatie van zand en lucht onder hogedruk op het te behandelen of schoon te maken oppervlak gestraald, waarbij stofdeeltjes vrijkomen die zeer gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Paramaribo, 17 april 2023

Communicatie Unit,

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Aspirant-arbeidsinspecteurs worden bekendgemaakt met asbestsanering. Asbestontmanteling of asbestsanering moet worden gemeld bij de Arbeidsinspectie die streng daarop controleert.  

Aspirant-arbeidsinspecteurs krijgen inzicht in de controle en keuring van stoom- en damptoestellen.

De aspirant-arbeidsinspecteurs bij de Surinaamse Dok en Scheepsbouw Maatschappij N.V (SDSM) waar zij werden gewezen op de veiligheidsaspecten van het zandstralen van schepen en boten.