Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Arbeidsinspectie treedt op tegen arbeidsovertreders

Het proces van transformatie ter modernisering van de Arbeidsinspectie begint geleidelijk aan te resulteren in meer controles in bedrijven en in werkplaatsen. Opgevallen is dat vooral bedrijven die verafgelegen zijn van het toezicht van de Arbeidsinspectie zich structureel bezondigen aan het overtreden van de arbeidswetgeving. Het is zo treurig gesteld in bepaalde gevallen dat niet eens aan simpele administratieve verplichtingen wordt voldaan, zoals het op na houden van een arbeidslijst, arbeidsregister, vakantieregister en ongevallenregister die wettelijk verplicht zijn.

Het ministerie benadrukt dat het niet kunnen aantonen van deze documenten een overtreding oplevert. Dat geldt ook voor het ontbreken van documenten waaruit zou moeten blijken dat het personeel vakantietoelage heeft ontvangen en verzekerd is tegen bedrijfsongevallen. Uit de administratie van het bedrijf moet ook blijken of tenminste het minimumuurloon wordt uitbetaald en of de aangegane arbeidsovereenkomsten niet in strijd zijn met de arbeidswetgeving. Voor overwerk is een overwerkvergunning vereist en voor het in dienst hebben van vreemdelingen is over het algemeen een werkvergunning vereist. Ook hieraan zondigt men zich. Uit de controle blijkt dat bepaalde werkgevers paspoorten van werknemers in beslag nemen, dan wel zogenaamd in bewaring nemen, ondanks ze daartoe niet gerechtigd zijn. De veiligheid binnen de bedrijven laat veel te wensen over. In het bedrijf moet zichtbaar zijn aangebracht de veiligheidsregels die gelden, maar uit de controle blijkt het tegendeel. Na zo vaak voorlichting hierover te hebben gegeven en rekening te hebben gehouden, heeft het ministerie nu het punt bereikt om op te treden.   

Een andere opvallende overtreding bij de controle is dat het wel eens voorkomt dat in een bedrijf geen opzichthoudend functionaris aanwezig is. Dat is een persoon die wettelijk verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de naleving van de arbeidsregels in het bedrijf en het toezicht daarop. Deze persoon moet voor de Arbeidsinspectie te allen tijde aanspreekbaar zijn. Als deze persoon niet aanwezig is, dan is er sprake van een overtreding van de arbeidswetgeving. Bedrijfseigenaren en directieleden mogen daarom fysiek een bedrijf niet verlaten zonder een gelijkwaardig verantwoordelijke persoon in de plaats te stellen. De leidinggevende die de arbeidsinspecteurs te woord zal staan moet zich kunnen uiten in het Nederlands of Surinaams of in het Engels. Uit de controle blijkt dat in bepaalde gevallen het niet mogelijk is om met de leidinggevende functionaris in deze talen te communiceren. Voor een vlotte communicatie bij de controle is het raadzaam om een functionaris aan te wijzen die een van deze 3 talen machtig is.

Ook is gebleken dat soms arbeidsinspecteurs gehinderd worden in de uitvoering van hun werkzaamheden. De inspecteurs zijn volgens de wet bevoegd om tijdens de controle in een bedrijf te allen tijde foto’s te maken en beelden te schieten als bewijs. Ze mogen hiertoe niet gehinderd worden door de werkgever en/of werknemer. Dit levert een ernstige overtreding op. De overtreders die de afgelopen weken op de bon zijn gezet zullen zich moeten verantwoorden bij de rechter als ze niet binnen enkele weken hun boetes betalen.

Het ministerie doet een beroep op alle werkgevers om zich te houden aan de arbeidswetgeving ter voorkoming dat proces-verbaal tegen ze zal worden opgemaakt. Ook wordt hen gevraagd om te checken of hun administratie met betrekking tot arbeid in orde is. Zo dienen de wettelijk verplichte documenten te allen tijde op de werkplek aanwezig te zijn, want het ministerie zal geen genoegen nemen met mondelinge uitleg hieromtrent. Het ministerie zal evenmin clementie betrachten als zou blijken dat de verplichte documenten elders buiten het bedrijf in bewaring zijn. In dat geval gaat het ministerie ervan uit dat niet voldaan is aan de wettelijke verplichtingen. Maakt u contact met de Arbeidsinspectie om na te gaan of u voldoet aan al uw verplichtingen als er twijfels zijn.  

Paramaribo, 5 december 2019

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid

Arbeidsinspecteurs die op het punt staan proces-verbaal op te maken tegen een werkgever die zijn werknemers op slippers in plaats van veiligheidsschoenen laat werken in een houtzagerij.

Deze foto’s laten zien dat de werknemers van een houtbedrijf niet voorzien zijn van veiligheidsattributen en gebruik maken van onhygiënische sanitaire voorzieningen op de werkvloer. De inwonende werknemers leven onder erbarmelijke situatie.