Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Arbeidsadviescollege (AAC) geïnstalleerd door minister Kuldipsingh

Het Arbeidsadviescollege (AAC) is door minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) geïnstalleerd. AAC is een bij wet ingestelde tripartiet adviesorgaan is, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Het college brengt op verzoek van de minister belast met arbeidszaken of uit eigen beweging advies uit aan de minister over beleidsaangelegenheden op het gebied van Arbeid. De installatie heeft op maandag 28 maart plaatsgevonden. Vanwege het aantal leden die verbonden zijn aan dit college, is er symbolisch voor de installatie voor enkele gekozen.

De algemene taak van het college is; het adviseren betreffende voorbereiding en uitvoering van overheidsbeleid inzake arbeidsaangelegenheden in de ruimste zin des woord. In het bijzonder heeft het college tot taak: het coördineren van standpunten van partners bij het uitbrengen van adviezen; het adviseren inzake de voorbereiding en totstandkoming van wettelijke regelingen inzake arbeid en het adviseren over overige arbeidsaangelegenheden. Het Arbeidsadviescollege is onder andere het orgaan dat is ingesteld is om formeel invulling te geven aan de verplichting tot consultatie van de sociale partners, voor wat betreft arbeidsaangelegenheden. Met de instelling van het Arbeidsadviescollege wordt er ook invulling gegeven aan de verdragsverplichting van ILO Verdrag No. 144 Tripartite Consultation (International Labour Standards) van 1976, die op 10 november 1979 is geratificeerd door Suriname. Het verdrag handelt over Tripartiete raadplegingsprocedures ter bevordering van de ten uitvoerlegging van internationale arbeidsnormen. Volgens dit verdrag zijn er structurele tripartiete consultaties vereist op het gebied van arbeidsaangelegenheden.

Het Arbeidsadviescollege (AAC) is door minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) geïnstalleerd.

Het college behoort samengesteld te zijn uit eengelijk aantal vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Het college wordt voorgezeten door Mohinie Babulall die ondersteunt wordt door de leden: Rowan Noredjo (Inspecteur Generaal Arbeidsinspectie), Glenn Piroe (Onderdirecteur Juridische- en Internationale Zaken), Naomi Esajas- Friperson (Onderdirecteur Arbeidsmarkt), Dusty Santokhi- Karijadrana (Justitie en Politie), Imro Edam (A.V.V.S. de Moederbond), Jerrel Zeegelaar (Progressieve Werknemers Organisatie), Anita Palmtak- Coutinho (Centrale van Landsdienaren Organisatie), Claudette Etnel (Vakcentrale C-47), Genevieve Sairras (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven Suriname), Kamlesh Ganesh (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven Suriname), Diana Ensberg (Associatie van Surinaamse Fabrikanten), Roland Purperhart, Wihtley Lodik (secretaris). Naast deze leden zijn er ook een aantal plaatsvervangende leden zoals Meena Kandhai- Ramai, Ashwien Orie, Maureen Samuels, Kenneth Pinas, Guno Gallant, Sharon Leypold, Rudolgo Palmtak, Martia Clumper, Judith van der Gugten, Helen Doelwijt, Chantal Reiziger, Lucenda Pinas, Jean Pawirosentono- Moerawi (secretaris)

Minister Kuldipsingh heeft aangegeven dat zij de adviezen van het vorig college op prijs heeft gesteld en hoopt dat het gecontinueerd zal worden. Zij heeft de voorzitter zowel de leden bemoedigd om zich te blijven inzetten voor het uitbrengen van goed advies ten behoeve van arbeidsaangelegenheden. De richting van het college moet duidelijk zijn en daarnaast ook de ondersteuning naar het ministerie van AW&J toe. De bewindsvrouwe kijkt uit naar een vlotte en productieve samenwerking.

Paramaribo, 28 maart 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken