Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Arbeid vestigt klankbord in Saramacca

Arbeid vestigt klankbord in Saramacca

Spoedig zullen de verscheidene diensten van het ministerie van Arbeid binnen handbereik zijn voor bewoners van het district Saramacca. Met andere woorden: het ministerie zal middels een kantoor met een nieuwe opzet een klankbord vormen voor de districtsbewoners.Dit is het resultaat van een werkbezoek dat minister Soewarto Moestadja van Arbeid  heeft gebracht aan de districtscommissaris van Saramacca, Sarwankoemar Ramai.

Bij het werkbezoek hebben de minister en burgervader met hun respectievelijkebeleids-en staffunctionarissen de behoeften van de districtsbewoners op het vlak van arbeid geïdentificeerd. Zo is afgesproken dat er vak- en toerisme trainingen verzorgd zullen worden voor bewoners die als klein zelfstandige hun brood wensen te verdienen. Om de levensvatbaarheid van economische activiteiten die ze hierna op touw wensen te zetten te vergroten, zal specifieke begeleiding in klein ondernemerschap worden aangeboden aan de doelgroep. Hiertoe zullen de werkarmen van het ministerie worden gemobiliseerd om hun vleugels uit te slaan naar het district toe. Het gaat in deze om de stichtingen: SAO die zich richt op vaktrainingen, SHTTC die zich focust op toerisme trainingen en SPWE die verantwoordelijk is voor stimulering en begeleiding van het klein ondernemerschap. Het commissariaat zal geschikte ruimte beschikbaar stellen, terwijl het ministerie de financiële bijdrage voor de trainingen zo laag mogelijk zal houden en in bepaalde gevallen zelfs de kosten op zich zal nemen.

Deze activiteiten zullen ter plaatse worden gemonitoord door het ministerie. De nieuwe opzet van de dependance aldaar zal garant staan voor laagdrempelige dienstverlening met een adequate aanpak. Met de fysieke aanwezigheid van het ministerie zullen ook de werkenden in het district een klankbord hebben om hun klachten te deponeren als hun rechten als werknemers worden geschonden. Ook de grote groep van Haïtianen die in het district wonen en werken zullen daar terecht kunnen voor de aanvraag van hun werkvergunning. De gemaakte afspraken zullen verder worden uitgewerkt en de verwachting is dat binnen enkele maanden uitvoering kan worden gegeven aan de toezeggingen van het ministerie.

Bij deze gelegenheid heeft de minister op instigatie van de districtscommissaris een rolstoel aangeboden aan een seniore burger die slecht ter been is en heeft hij bij een veldbezoek aan Calcutta zijn waardering uitgesproken voor de zelfwerkzaamheid van het echtpaar Ahmadali-Rosan dat een 80 jaar oude moskee die in vergetelheid was geraakt, heeft laten opleven. De moskee en de ongeveer twee kilometers lange weg die er naar toe leidt, waren  door de jaren heen ingenomen door het hoge en dichtbegroeide bos. Hierdoor verdween het jarenlang uit het gezichtsveld van de bewoonde wereld. In de directe omgeving van de moskee zijn er geen huizen waargenomen. Vernomen is dat mensen die vroeger daar woonden zijn weggetrokken. Na zoekwerk van het echtpaar werd het gebedshuis terug gevonden en heeft het echtpaar zowel de weg als het terrein van  het gebedshuis laten ontbossen. De moskee is nu volledig gerenoveerd en de weg is opnieuw begaanbaar gemaakt. Dit gebedshuis dat aangesloten is bij de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.), zal spoedig in gebruik worden genomen. 

Paramaribo, 22 maart 2019

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid 

Werkbezoek van de minister van Arbeid, Soewarto Moestadja aan Saramacca. De bewindsman werd begeleid door de districtscommissaris, Sarwankoemar Ramai (foto:ministerie van Arbeid).