Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Arbeid vergroot bewustwording ILO-gelijkheidsverdragen onder sociale partners

De ratificatie in 2016 van de twee gelijkheidsverdragen op het vlak van arbeid, resulteert nu al in een geleidelijke verbetering van de positie van de vrouw en kwetsbare groepen. Zo wordt nu in wetten die worden aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA) steeds een antidiscriminatie-artikel opgenomen. Intussen heeft het ministerie van Arbeid wetgeving voorbereid die specifieke vormen van discriminatie op het vlak van arbeid zal tegengaan. Dit zei minister Soewarto Moestadja van Arbeid vandaag bij de opening van een driedaagse training van zijn ministerie over “Gelijke Behandeling in Arbeid (Interpretatie en Implementatie van de conventies No. 100 en No. 111)”

De twee gelijkheidsverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) waar het om draait zijn: Equal Remuneration Convention 1951 (100), en Discrimination (Employment and Occupation) Convention 1958 (111). Sinds de toetreding tot deze verdragen heeft Suriname zich gecommitteerd om gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid te garanderen en om discriminatie van personen te verbieden op de arbeidsmarkt en werkvloer. Hiertoe dient specifieke wetgeving in gereedheid te worden gebracht. Tegen deze achtergrond heeft het ministerie de volgende ontwerpwetten gereed staan voor behandeling in DNA:

  • De Wet Gelijke Behandeling Arbeid;
  • De Wet Geweld op de Werkplek en Seksuele Intimidatie;
  • De Wet Werktijdenregeling.

Deze ontwerpwetten zijn volgens Moestadja al door het Arbeidsadviescollege, de Raad van Ministers en Staatsraad goedgekeurd. Het laatste station is DNA.

De bewindsman maakte gebruik van deze gelegenheid om in zijn toespraak de inhaalslag van ILO-ratificaties in deze regeerperiode te memoreren. Ten opzichte van landen in de Caricom, had ons land volgens hem een behoorlijke achterstand in te lopen in het maken van commiteringen met betrekking tot fundamentele rechten en principes op de werkplek. Nu de achterstand op ratificatie van verdragen is ingelopen, vindt hij dat alle aandacht moet worden gevestigd op hun interpretatie en implementatie. Ratificatie betekent volgens de minister ook dat wij zowel binnen als buiten Suriname steeds meer verantwoording over discriminatie op de werkplek gaan moeten afleggen. Hij hoopt daarom dat de training dit besef zal aanwakkeren.

Aangezien het ministerie de verantwoordelijkheid heeft om wetgeving in gereedheid te brengen na ratificatie van ILO-verdragen, is het verplicht om met een zekere regelmaat van de klok het kader te trainen in de toepassing van conventies. Echter vindt Moestadja dat men niet per se hoeft te wachten op het ministerie of op de ILO om up to date te zijn. Hij riep de deelnemers op om door zelfstudie zich op de hoogte te houden van: wetsproducten, standaarden, verdragen, en beginselen die betrekking hebben op arbeid. Alles is online te vinden benadrukt hij.

De ILO verleent technische assistentie aan deze training door trainers beschikbaar te stellen. De training wordt gehouden bij het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS). Ongeveer 50 personen van het ministerie, het bedrijfsleven en de vakbeweging nemen hieraan deel.

Paramaribo, 7 oktober 2019

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid