Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Arbeid stimuleert klein-ondernemerschap

Volgens de taakstelling van het ministerie van Arbeid is het stimuleren van klein-ondernemerschap een van de manieren om in te spelen op de vraag naar arbeid. Tegen deze achtergrond heeft het ministerie begin deze week een ondernemerstraining laten verzorgen voor de cursisten van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) met de bedoeling dat ze na hun specifieke vaktraining, hun brood kunnen gaan  verdienen als kleine zelfstandigen. Het gaat in deze om onder andere: lassers, automonteurs, pijpfitters, bouwvakkers en overige techneuten die in de leer zijn bij de vakschool.

De ondernemerstraining wordt verzorgd door de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) die hiermee een doorstart maakt. De SPWE, die een werkarm is van het ministerie van Arbeid, heeft in 2016 de deuren voor het publiek moeten sluiten wegens bedrijfseconomische overwegingen. Nu is de stichting gereed om de draad weer op te pakken en opnieuw een bijdrage te leveren aan werkgelegenheid door potentiële kleine ondernemers een handreiking te bieden.

De SPWE heeft vanaf haar instelling in 1993 een wezenlijke bijdrage geleverd aan: het begeleiden, coachen en trainen van met name sociale groepen in onze samenleving, zoals personen met een beperking, drop-outs, vrouwen, en coöperaties van kleine zelfstandigen. Afgezien van de verschillende trainingen die de stichting aanbiedt, zal ze ook haar trainees begeleiden in het voor- en na traject met betrekking tot  financiering door verschillende bankinstellingen. De ondernemerstraining aan de cursisten van de SAO duurde twee dagen. De training is afgesloten met het uitreiken van certificaten aan de deelnemers. Groepen of personen die vaardigheden van het ondernemen onder de knie willen hebben of ondernemers die betere resultaten wensen te realiseren, mogen weer in contact treden met de SPWE die nu gevestigd is aan de Prins Hendrikstraat 17.

Paramaribo, 12 februari 2019

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid

Cursisten van de SAO met de trainers Rishma Kudipsingh en Simone Haridath en directie leden van SPWE en de SAO.