Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Arbeid benadrukt voordelen CAO voor zowel werkgevers als werknemers

In de nieuwe aflevering van Wroko Afersi gaan arbeidsvoorlichter, Imro Smith, en het hoofd van de afdeling Cao-Registratie, Meena Kandhai- Ramai, in op het belang van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor bedrijven en hun personeel. Er wordt informatie verstrekt over de wet op CAO en over de werking ervan. Uit het programma blijkt dat zowel werkgevers als werknemers gezamenlijk belang hebben bij een cao. Zo hoeven werkgevers en werknemers niet individueel te onderhandelen, maar het is de vakorganisatie die namens alle werknemers in het bedrijf de onderhandeling voert. Voor de werkgever zorgt de cao voor arbeidsrust binnen het bedrijf.

Volgens Smith overstijgt de collectieve arbeidsovereenkomst het belang voor werkgevers en werknemers. De cao vervult een belangrijke maatschappelijke functie omdat deze mede zorgt voor baanzekerheid, inkomenszekerheid en rechtszekerheid in onze samenleving. Hij zegt dat de afspraken in een cao gunstiger zijn dan arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan bijvoorbeeld het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon of krijgen werknemers meer vakantiedagen toegekend dan het wettelijke minimum. Bij een cao-onderhandeling onderhandelt de vakbond altijd namens zijn  leden wat minder tijd en inspanningen van de werkgever vergt. Dit is onder andere de reden waarom  Smith werkgevers oproept  om hun werknemers aan te moedigen serieus in overweging te nemen over te gaan tot de oprichting van een vakbond indien deze nog niet aanwezig is in het bedrijf. Met een vakbond als vertegenwoordiger van het personeel, kunnen zowel werkgever als vakorganisatie veel meer gewicht in de schaal leggen. Immers het recht voor werknemers om zich te verenigen en collectief te onderhandelen is volgens hem vervat in de Grondwet.

Kandhai – Ramai brengt nadrukkelijk naar voren dat werkgevers ook belang hebben bij een cao. Zo hoeven ze niet individueel te onderhandelen met personeelsleden, maar met de vakbond. De cao zorgt volgens haar voor tevreden personeelsleden die gemakkelijk te vinden zijn om de schouders te zetten onder het werk. Ze benadrukt dat afspraken in een cao nooit in strijd mogen zijn met de wet. De werkgever is volgens haar verplicht een exemplaar van de cao binnen 15 dagen na ondertekening, aan de minister van Arbeid te doen toekomen. De cao treedt pas in werking als aan deze verplichting is voldaan. Deze aflevering van Wroko Afersi met als onderwerp ‘CAO’ wordt op vrijdag 5 juli 2019 om 19 uur uitgezonden op Gov.Tv. Het programma is ook op YouTube terug te vinden.

Paramaribo, 3 juli 2019

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid

Arbeidsvoorlichter, Imro Smith, en het hoofd van afdeling CAO-Registratie, Meena Kandhai-Ramai.