Overheid


Veiligheidsoverleg continu proces tussen Suriname en Guyana

27-09-2013 | ARCHIEF 2010-2014

Persbericht

In een bespreking tussen de Presidenten Desire D.Bouterse en Bharrat Jagdew van respectievelijk de Republiek Suriname en de Coöperatieve Republiek Guyana, in februari 2011, werd overeengekomen om een uitwisseling te initiëren tussen de veiligheid- en inlichtingen diensten van beide landen met het doel om  de samenwerking tussen de diensten te vernieuwen en te verdiepen om zo de nationale veiligheid van beide landen te vergroten.

De eerste ontmoeting tussen de diensten vond in april 2011 plaats. Hierbij trad Guyana als gastland op met de Minister van Home Affairs, dhr.Clement Rohee   als gastheer. De Suriname-delegatie, onder leiding van de Directeur Nationale Veiligheid, dhr.Melvin Linscheer bestond uit de diensthoofden die deelnemen aan het maandelijks Nationaal Veiligheid Overleg.

Tijdens deze eerste uitwisseling gaven de Guyaneze diensthoofden powerpoint-presentaties van de betreffende diensten. Hierna volgden er bilaterale gesprekken op de verschillende hoofdkwartieren in aanwezigheid van de Staf. Voortvloeisel uit deze Exchange waren:

  • het overleg zou een twee-jaarlijks karakter hebben,
  • een gezamenlijk inlichtingen-informatie uitwisselings programma waarbij betrokken zijn het KPS, de CIVD en BNV, en dit op frequente basis,
  • frequent overleg tussen de douane diensten als ook tussen de politionele diensten van beide landen.

En verder een 3-daags bezoek van een Kapitein's class van de Guyana Defense Force aan het Nationaal Leger, waarbij de Bevelhebber  als gastheer optrad.

De volgende ontmoeting was geplanned voor eind 2011/begin 2012 maar vanwege onvoorziene omstandigheden heeft deze geen voortgang gehad.

In de periode 6 - 7 september 2013 heeft het vervolg en tweede veiligheid overleg in ons land plaatsgevonden en het is nu bekend als het 'Bouterse - Jagdew Initiative'.
De Suriname-delegatie stond onder leiding van de Directeur Nationale Veiligheid, dhr. Melvin Linscheer en de Guyana delegatie was ook nu weer onder voorzitterschap van de Guyana Minister van Home Affairs, dhr.Clement Rohee.

Dit overleg vond in een goede sfeer plaats en beide delegaties benadrukten bij aanvang het belang dat er voor de landen is in het verder verbeteren van de relaties en het versterken van de samenwerking met name op het gebied van de veiligheid en de inlichtingen. Het overleg bestond uit een plenaire sessie waarin zowel de Suriname- als de Guyana-delegatie met gemengde presentaties inzicht verschafte van de werkterreinen met name van de uitdagingen en de oplossingen. De gezamenlijke issues, waaronder een veelzijdig overleg van onze Douane met de Belastingdienst/Douane van Guyana, is vruchtbaar gebleken.
 
Tijdens de lunch nam de Minister van Justitie en Politie, dhr.Edward Belfort de gelegenheid te baat om met zijn Guyanese college van het Ministerie van Home Affairs, die verantwoordelijk is voor het politiebeleid, van gedachten te wisselen.

In het bilateraal overleg dat op de verschillende hoofdkantoren plaatsvond werden  werkafspraken gemaakt over de aanpak van transnationale criminaliteit, zoals: mensenhandel, handel in verboden wapens, smokkel, illegale immigratie en piraterij, als ook de samenwerking tussen de backtrack route en de kustwachten zijn aan de orde geweest.

Het overleg wordt over zes maanden geevalueerd en voortgezet. Het bezoek werd op zaterdag 7 september 2013 afgesloten met een bezoek aan de Afobaka stuwdam. Voor het vertrek van de delegatie werden de gezamenlijke notulen van deze uitwisseling door de voorzitters van de delegaties ondertekend.

 

De perschef van het Kabinet van de President,

Clifton Limburg

 

NIEUWSBERICHTEN