Overheid


Uitnodiging OAS ter afvaardiging van een verkiezingswaarnemingsmissie t.b.v. de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen in Suriname in 2015

01-09-2014 | Archief

Op donderdag 28 augustus 2014 bracht de Nationale Veiligheidsadviseur van de President van de Republiek Suriname, Dhr. Melvin Linscheer een bezoek aan de Secretaris-Generaal van de OAS, Dhr. Jose Miguel Insulza, tezamen met de Permanent Vertegenwoordiger van Suriname bij de Organisatie van Amerikaanse Staten, Ambassadeur Niermala Badrising.

Update over veiligheidsbeleid
Tijdens deze gelegenheid kwamen diverse vraagstukken de regionale - en subregionale veiligheid betreffende, aan de orde. De Nationale Veiligheidsadviseur verstrekte een uitgebreid beeld van het beleid van Suriname op het stuk van de bestrijding van de transnationaal georganiseerde misdaad, en werden de specifieke acties van Suriname op het stuk de drugsbestrijding,
money laundering, grenscontroles, havencontrole etc. aangehaald. Ook het beleid van Suriname n.a.v. de huidige discussies t.a.v. de legalisatie van marihuana en de diverse uitdagingen, die ons land ervaart op dit stu^werden breedvoerig besproken.


Uitnodiging verkiezingswaarneming

Tijdens dit bezoek werd tevens namens de Regering van de Republiek Suriname een officiele uitnodiging overhandigd aan de Secretaris-Generaal voor verlenen van technische assistentie, alsmede het doen afvaardigen van een OAS verkiezingswaarnemingsmissie naar Suriname ten behoeve van de komende vrije, geheime en algemene verkiezingen in ons land in 2015.

Het proces van verkiezingswaarneming gaat van start met de offiele uitnodiging van de regering van een land ter bijwoning en waarneming van de nationale verkiezingen. De uitnodiging van de regering van Suriname is dan ook de eerste stap in het proces voor de aanwezigheid van een Verkiezingswaarnemingsmissie in Suriname tijdens de komende verkiezingen. Op verzoek van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) werd de uitnodiging aan OAS door het Ministerie van Buitenlandse Zaken voorbereid. Ook zullen waarnemingsmissies van CARICOM en UNASUR worden uitgenodigd om een missie af te vaardigen tijdens de algemene, vrije en geheime verkiezingen in 2015.


Suriname en OAS verkiezingswaarneming

Door de OAS is door de jaren been, ruime ervaring opgebouwd op het gebied van verkiezingswaarneming, waarmee de organisatie een gerenommeerde naam heeft weten op te bouwen. Sinds 1962 zijn door de OAS meer dan 180 verkiezingswaarnemingsmissies afgevaardigd naar 28 van de 35 OAS lidlanden.

Op basis van deze ervaring heeft de OAS ruime professionele en technische capaciteit opgebouwd, waar alle landen van de OAS periodiek, gedurende het nationale verkiezingsproces gebruik van maken.

Sinds 1991 zijn vanuit de OAS - op uitnodiging van Suriname - bij elke electorale cyclus, waarnemers afgevaardigd om het verkiezingsproces te volgen. Hiermee heeft de OAS steeds een wezenlijke bijgedrage geleverd aan het bevorderen van duurzaam en democratisch bestuur in Suriname. Met de afvaardiging van een waarnemersmissie in 2015, zal de OAS voor de zesde maal de verkiezingen in Suriname bijwonen.

Zowel nationaal - als internationaal staat ons land reeds jaren bekend om het organiseren van eerlijke en transparante verkiezingen. Suriname werd in 2010 door de OAS in een positief verkiezingsrapport, wederom geprezen voor het vreedzame, respectvolle en professionele verloop van de verkiezingen. De verkiezingen van rnei 2010 werden toen door het Hoofd van de OAS waarnemersmissie, aangemerkt als een true celebration of democracy.

Het is de regering van de Republiek Suriname dan ook ernst, om deze positieve ervaringen en de goede Internationale reputatie van ons land in stand te houden. Vandaar dat is besloten, om in een zo vroeg mogelijk stadium van start te gaan met het identificeren - en in place brengen van diverse mechanismen, om zodoende de transparantie, participatie, integriteit en betrouwbaarheid van de verkiezingen te kunnen blijven garanderen.

Bij de organisatie van de verkiezingen zal aandacht worden besteed aan de aanbevelingen van de OAS zoals gedaan in rapport van 2010.


Het belang van verkiezingswaarnemingsmissies

Internationale verkiezingswaarneming kan worden omschreven als het proces, waarbij een georganiseerde groep van personen van buiten het gastland, op grond van de basisvereisten van het concept van democratische verkiezingen, toeziet op het richtig verloop van dit proces in een land.

Verkiezingswaarnemingsmissies zijn door de jaren heen uitgegroeid tot een belangrijk, gestandardiseerd onderdeel van het verkiezingsproces in landen over de gehele wereld. De aanwezigheid van zulke missies draagt bij tot de instandhouding van de democratic en de garandering van de legitimiteit van gekozen regeringen.

Tijdens het werkbezoek werd door de Secretaris-Generaal positief gereageerd op het officieel verzoek van Suriname en werd concreet aangegeven dat de OAS Suriname zal ondersteunen

 

NIEUWSBERICHTEN