Overheid


Suriname ondersteunt gezamenlijke verklaring van UNASUR in ondersteuning van Bolivia

05-07-2013 | ARCHIEF 2010-2014

President Bouterse is op 4 juli 2013 met spoed afgereisd naar Bolivia voor een topoverleg van staatshoofden van de UNASUR landen. De top volgt op de recente ontwikkelingen in de zaak Snowden waarbij het Boliviariaans staatshoofd een overvliegverbod kreeg opgelegd van diverse Europese landen. Hierdoor kon Evo Morales, President van Bolivia, zijn terugreis vanaf een overleg in Moskou, Rusland, afgelopen dinsdag 2 julie niet vervolgen en strandden hij in Wenen, Oostenrijk. Het vliegverbod door Spanje, Frankrijk, Portugal en Italie volgden op geruchte dat de Amerikaan Snowden ongeoorloofd aan boord zou zijn. Eerder die dag had President Morales aangegeven een asielaanvraag van Snowden te willen overwegen. Snowden is momenteel statenloos nadat de Verenigde Staten zijn paspoort hebben ingetrokken vanwege het lekken van gevoelige informatie rondom spionage praktijken door de Amerikaanse overheid op burgers en overheden in de wereld.

Inmiddels hebben enkele Europese landen die een verbod uitvaardigde, waaronder Frankrijk, hun excuses aangeboden opdat zij handelde op basis van misinformatie. De President van Bolivia zei bij het begin van het spoedoverleg echter dat "alleen excuses niet genoeg zijn in dit geval omdat het om een bewuste actie ging".

Op 3 juli 2013 gaf UNASUR al een verklaring uit waarin ze "sterke solidariteit verklaren met de Regering van Bolovia en in het bijzonder met President Evo Morales. Daarbij spreekt UNASUR zijn verontwaardiging en hartgrondige afwijzing uit over deze onvriendelijke en niet te rechtvaardige daden welke ook het Boliviaans staatshoofd en zijn delegatie aan serieuze veiligheidsrisico's hebben blootgesteld. UNASUR vereist opheldering over de gang van zaken met daarbij een verklaring over hoe dit heeft kunnen plaatsvinden.

Spoedoverleg
President Desire Delano Bouterse woonde de top op 4 juli bij als lid van, maar zeker ook als inkomend voorzitter van UNASUR. Momenteel heeft Peru nog de leiding over de UNASUR vergadering.

Op de vergadering, die bijgewoond werd door de staatshoofden van Argentinie, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Uruguay en Suriname, werd een verklaring met ferme standpunten uitgegeven. " We declare that the unacceptable restriction on the freedom of President Evo Morales, making virtually him a hostage, is a rights violation of not only the Bolivian people but of all countries and peoples of Latin America and sets a dangerous precedent for existing international law."

In de verklaring geven de staatshoofden ondermeer aan dat:

  • we wijzen deze acties af die duidelijk tegenstrijdig zijn met de normen en principes van het Internationaal Recht en de onschendbaarheid van staatshoofden
  • we roepen de regeringen van Frankrijk, Spanje, Italie en Portugal op om uitleg te geven over de redenen die aanleiding gaven om het presidentieel vliegtuig van Bolivia een overvliegverbod te geven
  • we roepen de regeringen van Frankrijk, Spanje, Italie en Portugal om publiekelijk excuses aan te bieden voor het serieuze voorval
  • we ondersteunen de aanklacht van Bolivia over het vootval bij de UN commissaris van mensenrechten 

De leiders roepen de UN en alle andere internationale organisaties op om ook een afwijzend statement te doen.

 

 

 

Photo: www.unasursg.org

NIEUWSBERICHTEN