Overheid


Suriname langer voorzitter van Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR)

20-08-2014 | Archief

Suriname zal niet zoals gepland op 22 augustus 2014 haar voorzitterschap van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties overdragen, maar later. Uruguay is volgens de vastgestelde volgorde de volgende voorzitter van UNASUR, maar heeft aangegeven intern nog enkele voorbereidingen te treffen.

Suriname is daarom enkele maanden langer voorzitter van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties. De verwachting is dat er pas eind oktober 2014 zal worden overgedragen. Dit betekent dat Suriname ook voorzitter UNASUR zal zijn tijdens de aanstaande verkiezingen in Brazilie, Peru en Bolivia. Bovendien zullen diverse raden nog vergaderingen afwerken, onder leiding van het Surinaams voorzitterschap.

President Bouterse gaf in juli, na terugkomst van de BRICS meeting in Brazilie, op een persconferentie al aan dat de overige lidlanden van UNASUR tevreden kijken naar de prestatie van Suriname als voorzitter. Zelf gaf de President aan dat hij graag nog een Secretaris-Generaal benoemd zou hebben in zijn voorzitterstermijn en dat het jeugdcongres vastere vormen zou aannemen. Met de extra maanden voor de boeg zouden deze doelstellingen wellicht nog gehaald kunnen worden.Jeugdcongres van UNASUR

Op 8 en 9 augustus was de 2e meeting van het Jeugdcongres van UNASUR in Buenos Aires, Argentinie. Op deze meeting is alvast de doelstelling behaald om het jeugdcongres vastere vormen te laten aannemen. Op de eerste meeting van het jeugdcongres in november 2013 in Paramaribo, werden de eerste discussies gevoerd over hoe de jeugd in Zuid-Amerika op een structurele wijze betrokken kon worden bij de ontwikkelingen en besluitvorming binnen UNASUR.

Jeugdraad UNASUR, november 2013 Paramaribo

Begin augustus 2014 was de vervolgmeeting waarbij jongeren uit de 12 UNASUR lidlanden, onder leiding van Suriname, een declaratie hebben aangenomen. Hierin komt onder meer naar voren dat aan de Raad van Staatshoofden zal worden geadviseerd om:

  • een werkgroep jongerenbeleid in te stellen,
  • een vaste vertegenwoordiger jeugd/jongeren aan te stellen binnen het UNASUR secretariaat,
  • dat de in te stellen werkgroep een strategisch actieplan op jeugdbeleid moet samenstellen

Namens Suriname hebben deelgenomen: Gloria de Mees, Valerie Lalji, Ilonka Elmont (allen Ministerie van Buitenlandse Zaken); Aniel Ghisaidoobe (Ministerie van Sport- en Jeugdzaken) en Priya Sital (Voorzitter van het Jeugdparlement)

Foto P.140

NIEUWSBERICHTEN