Overheid


Statement President Bouterse ter gelegenheid van de 2e CELAC meeting

29-01-2014 | ARCHIEF 2010-2014

President Desiré Delano Bouterse sprak op de tweede dag van de CELAC meeting in Havana, Cuba, de vergadering van staatshoofden toe. Allereerst bracht de huidige voorzitter van UNASUR in herinnering dat Cuba het afgelopen jaar als tijdelijk voorzitter van CELAC veel werk heeft verzet om CELAC verder op de rails te zetten. De erkenning van de Unie van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten door traditionele machtscentra zoals de VN en de OAS - die bij deze 2e vergadering als waarnemers vertegenwoordigd waren - is slechts een voorbeeld van de positieve gevolgen die het werk waarin Cuba het afgelopen jaar een voortrekkersrol speelde, hebben opgeleverd.

 

Suriname: Definitieve oplossingen voor ongelijkheid noodzakelijk
Vervolgens ging President Bouterse in op het thema van de meeting 'de strijd tegen armoede, honger en ongelijkheid' waarbij hij benadrukte dat er gezocht moet worden naar lange termijn oplossingen die deze problemen voorgoed oplossen. De President haalde het voorbeeld van zusternatie Haïti aan waarbij snelle hulp niet heeft geleid tot een duurzame wederopbouw. "And as the people of Haiti can testify, the flame of rescue does not match the fire in the engine for structural change."

De oplossing voor het tegengaan van armoede, honger en ongelijkheid ligt volgens de voorzitter van UNASUR, President Bouterse, in het verbreden van de toegankelijkheid in kennis, technologie en financiële middelen gecombineerd met het kunnen delen in politieke macht. Hierbij gaf President Bouterse een voorbeeld van hoe in Suriname voormalige achterstandsgroepen, zoals Javanen, Marrons en recentelijk ook Inheemse groepen, zich hebben kunnen opwerken en nu zichtbaar zijn op alle niveaus van het bedrijfsleven, het onderwijs, en de politiek. Een groot voorbeeld van hoeveel invloed goed onderwijs kan hebben op het welzijn van een bevolking, noemt President Bouterse, het Cubaanse model welke erkend wordt om onder andere het hoge niveau in de gezondheidszorg en educatie.


Surinaamse voorstellen voor CELAC
President Bouterse zei dat hij als huidig voorzitter van UNASUR werkt om de interactie met CELAC zo effectief mogelijk te laten verlopen. Ook constateerde hij mogelijkheden tot verdere benutting van het potentieel van de CELAC lidlanden die ingezet kan worden ter versterking van de unie als geheel:

 1. Strategisch gebruik van Natuurlijke Hulpbronnen
  Een inventarisatie van welke natuurlijke hulprbonnen er zijn in de regio en hoe deze duurzaam kunnen worden geexploiteerd ten behoeve van armoedebestrijding van alle volkeren. Ondersteuning voor Argentinië in hun strijd voor het behoud van hun grondgebied, de Malvinas, om met de beschikbare bronnen hun volk tegen armoede te beschermen.
 2. Samenwerking tussen onderzoekcentra in CELAC lidlanden.
  Door het beschikbaar maken van onderzoek en het delen van kennis aan studenten, docenten en onderzoekers zal een interactie plaatsvinden die een belangrijk middel kan zijn ter bestrijding van armoede
 3. Het versterken van onze onderhandelingscapaciteit/positie
  Hiermee doelde de president met name op het harmoniseren van de voorwaarden voor investeringen in de regio zoals het synchroniseren van eisen voor onderwijs, gezondheid en veiligheid, gemeenschapsontwikkeling en milieudiensten.                 
 4. Noodzaak uitbreiden beschikbaarheid van fondsen
  Enkele voorbeelden die de president noemde, waren het bankwezen dat meer moet investeren in Kleine en Midden Ondernemingen. Wettelijke en sociale regelgeving verbeteren om toegankelijkheid naar financiering te vergroten. En Private Public Partnerships.

President Bouterse addresseert de onderwerpen gelijkheid en solidariteit op Celac staatshoofdentop te Cuba, 29 januari 2014(Klik op de foto voor de video van de speech in het Engels)

 

Solidariteit en eenheid als grondbeginsel
President Bouterse stelde om ervoor te waken dat CELAC zich teveel op regels en procedures gaat richten, maar ziet de inspiratie tot vooruitgang voor de regio liever komen vanuit een gezamenlijke visie over de toekomst. "We should never forget that our focus within CELAC cannot only be linked to our brains, but should become part of our hearts." Hij zegt dit, in navolging van statements gedaan door andere staatshoofden zoals Cuba en Brazilië, die waarschuwen voor de niet-aflatende bemoeienis van traditionele machten, welke andere doelen nastreven dan de CELAC landen.  President Bouterse erkende dit en zei "[they] are still very present and not necessarily aligned to our ideas of unification in the interest of the pursuit of wealth and eradication of poverty."

De President eindigde met een woord ter inspiratie. "Onze historische helden die het verzet tegen slavernij, dwangarbeid en neo-koloniale uitbuiting hebben geleid, hebben het pad voor ons neergezet. Nu is het onze tijd om de uitdaging te aanvaarden en onze volkeren verder te bevrijden en te verrijken door een gelijke verdeling van rijkdom, kennis en politieke macht, waardoor onacceptabele vormen van armoede en ongelijkheid voorgoed worden uitgebannen van ons grondgebied."

 

Lees hier het volledige statement van de President ter gelegenheid van de 2e CELAC Summit in Havana, Cuba (28-29 januari 2014)Foto bovenaan: CELAC Cuba Facebookpagina

NIEUWSBERICHTEN