Overheid


President legt kwestie Alcoa voor aan volk

03-06-2014 | ARCHIEF 2010-2014

Op dinsdagmiddag 03 juni 2014 sprak President Desiré Delano Bouters met de leden van De Nationale Assemblee over de kwestie Alcoa/Suralco - welke een pakket van eisen hebben neergelegd voor de regering.

De President benadrukte dat het gaat om een netelige kwestie die de toekomst van het land ernstig zou kunnen gaan beinvloeden. De President vroeg dan ook om samenwerking tussen coalitie en oppositie, zodat er in het belang van Suriname naar oplossingen gezocht wordt. "De Regering heeft u gevraagd om uw geacht College, als hoogste vertegenwoordiger van ons volk, niet toe te spreken, maar te spreken, om aan dit College te vragen de handen in een te slaan en ons te bezinnen op wat ons te wachten staat en hoe wij hier samen uit zullen moeten komen."

President Bouterse overhandigde het rapport dat de President van Alcoa Latin America and Caribbean, de heer Paolucci, stuurde van het gesprek tussen hem en Minister van Natuurlijke Hulpbronnen op 29 mei jongstleden. Hierin staat o.a. vermeld:

  • het voornemen van Alcoa om de productie in Suriname ernstig in mindering te brengen
  • het terugbrengen van de aluinaardeproductie zal gepaard gaan met het afvloeien van 200 personen in dienst van de Suralco en van 600 a 700 mensen die in dienst zijn van contractors;

  • herzien van olieleveringscontracten die Suralco met Staatolie sloot (prijsverlaging);
  • het op zich nemen van kosten door de Surinaamse Overheid van kosten voor de bouw van een elektriciteitscentrale (circa USD 600 miljoen), overnemen van gederfde kosten door onderaannemer Boskalis (circa USD 40 miljoen), aanpassing van elektriciteitstarieven die aan Suralco betaald moeten worden (circa USD 100 miljoen per jaar)

Dit zijn slechts enkele van de voorwaarden die op tafel zijn gelegd door de bauxiet multinational. De President presenteerde vervolgens een kostenplaatje van de stroomrekening, waaruit bleek dat sinds 2008 we als land enkel verlies hebben geleden.

"Met de door de Alcoa aangekondigde maatregelen, die naar haar zeggen onvermijdelijk zijn, worden wij nu als natie geconfronteerd met een stuk harde realiteit van de hedendaagse wereld, met al haar grillen van sociale onrechtvaardigheid, Mw. de Voorzitter, en kleine landen als ons land, die de natuurlijke rijkdommen leveren aan de multinationals staan uiteindelijk, ondanks hun historie van dienstbaarheid om te kunnen leven en te overleven, toch onmachtig en delven het onderspit."


De President vroeg het college om advies over hoe deze kwestie op te lossen. De Nationale Assemblee reageerde hier direct op door alvast een commissie die deze kwestie moet gaan helpen adviseren in te stellen, met daarin onder andere de heer Paal, de heer Panka, de heer Brunswijk, de heer Breeveld, de heer Randjietsingh, de heer Asabina en de heer Somohardjo.

 

Lees hier de volledige tekst van de President in De Nationale Assemblee inzake de kwestie Alcoa/Suralco.

NIEUWSBERICHTEN