Overheid


President Bouterse in Jaarrede: 'koesteren van eenheid overstijgt politieke en maatschappelijke verschillen"

01-10-2014 | ARCHIEF 2010-2014

President Desiré Delano Bouterse heeft op woensdag 01 oktober 2014 de jaarrede over het dienstjaar 2015 uitgesproken in De Nationale Assemblee.

De President sprak in ruim120 minuten zijn Jaarrede uit en stelde daarbij dat "verworvenheden en veranderingen snel vergeten worden". De President somde daartoe een deel van de realisaties op het gebied van infrastructuur, huisvesting, sociale wetgevin en aanleg van nutsvoorzieningen op. Ingaande op specifieke beleidsgebieden, noemde de President de plannen die nog voor 2015 op de agenda staan.

Het gaat hierbij om onder andere het blijven voeren van een financieel stabiel beleid met bezuinigingen van overheidszijde. De President gaf onder andere aan dat hij heeft kunnen constateren dat er veel verspilling plaatsvindt in het overheidsapparaat. Hiernaast noemde de President de voortgang van infrastructurele projecten zoals het ophalen van lozingen, het bouwen van nogmaals 11 bruggen in het land, asfaltering van nog ruim 300 km aan weg, grofvuil ophaal en de aanleg en onderhoud van civieltechnische werken.

Ook kondigde de President aan dat er in 2015 verder geinvesteerd wordt in de verbetering van de landbouwinfrastructuur. De planning is om ongeveer 60,000 ha rijst in te zaaien, hetgeen bijna een verdubbeling is ten opzichte van het huidige jaar. Het Agrarisch Krediet Fonds dat verruimd wordt, moet tegelijkertijd zorgen voor de ondersteuning van andere minder traditionele subsectoren.

De President gaf aan blij te zijn met de aanname van de sociale wetgeving en droeg de eer van de nieuwe sociale wetten op aan alle oud strijders en leiders die voorgegaan zijn op het pad van sociale rechtvaardigheid. "Zonder hun lijden en hun strijd zouden wij niet in staat zijn geweest deze historische taak van het brengen vandaag van deze astronomisch grote stap voorwaarts voor realisatie van sociale vrijheid, sociale rechtvaardigheid en sociale zekerheid te realiseren."

Verbonden aan onder andere de Basiszorgverzekering die in 2014 is ingevoerd, en verplicht zal worden voor alle ingezetenen in Suriname, is de opleiding van voldoende medici. Hiertoe zal COVAB het opleidingstraject coordineren en heeft de Medische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit alvast 20 extra studenten toegelaten tot de opleiding geneeskunde. Er zal tevens studentenhuisvesting gecreerd worden op het terrein van de Universiteit.

De President maakte tegelijkertijd de datum van de aanstaande algemene, vrije en geheime stemmingen bekend die op 25 mei 2015 zullen plaatsvinden. Daarbij vermelde de President dst het belangrijk is om vast te houden: "koestering van onze eenheid overstijgt alle politieke en maatschappelijke verschillen."

 

Lees hier de volledige jaarrede van de President over het dienstjaar 2015.

NIEUWSBERICHTEN